Hvordan oppnå vår misjon

 

Nå flere legfolk med HLR-opplæring

Hospital employees training CPR in large groups.

Uten hjertelungeredning (HLR) etter respirasjons- eller hjertestans reduseres muligheten for overlevelse med 7-10% per minutt. Responstid for ambulanser er normalt over 10 minutter. I den vestlige verden skjer 70% av plutselig hjertestans-tilfeller i hjemmet. Den typiske pasienten er over 65 år gammel. Øyenvitner er derfor oftest et familiemedlem eller en venn. Av denne årsak må ikke bare flere lære HLR, men de rette menneskene må lære det. For å imøtekomme dette behovet har Laerdal utviklet et lavkostnads opplærings-sett. Programmet gir videostøttet egenopplæring i HLR på mindre enn 30 minutter. Dette har gjort partnere og institusjoner i stand til å starte HLR-opplæring i stor skala, spesielt myntet på dem som har størst sannsynlighet for å være vitne til plutselig hjertestans utenfor sykehus. 

 

                                            

Bedre pasient-behandling og opplæring gjennom simuleringSimNewB_Tubing

I rapporten ”To Err is Human" (Det er menneskelig å feile), estimerer Institute of Medicine at 50-100 000 pasienter dør hvert år som følge av medisinske feil, bare i amerikanske sykehus. Dette har bidratt til økt oppmerksomhet omkring pasientsikkerhet og simuleringstrening vurderes nå som et av de viktigste tiltakene for å oppnå dette. Simulering er en pedagogisk metode – ikke en teknologi – som muliggjør interaktiv trening og debriefing i team, og som bruker realistiske scenarier uten risiko for virkelige pasienter. De senere år har Laerdal lansert en rekke realistiske pasient-simulatorer og blitt ledende internasjonal leverandør på dette området.

   

Helping Babies Breathe i u-landTraining resuscitation of newborn babies.

Majoriteten av antall dødsfall som kan forebygges skjer i utviklingsland. For å nå FNs Tusenårsmål nr. 4, å redusere spedbarns- og barnedødeligheten med 2/3 i perioden 1990-2015, må flere millioner fødselshjelpere lære nyfødt-gjenoppliving. Prosjektet "Helping Babies Breathe" er initiert av The American Academy of Pediatrics i samarbeid med bl.a. USAID, WHO og Redd Barna. Målet er å redde en million nyfødte i utviklingsland hvert år fra å dø på grunn av fødselsasfyksi (når nyfødte ikke puster av seg selv, men trenger hjelp fra en kyndig fødselshjelper til å ta sitt første åndedrag).  Laerdals bidrag inn i Helping Babies Breathe-prosjektet er utvikling av mer effektive læringsverktøy som tilrettelegger for opplæring av høye antall fødselshjelpere gjennom en kaskadelignende spredningsmodell.

                                  

Bedre HLR-kvaliteten

compress_deeper

I henhold til retningslinjene fra ERC og AHA, bidrar HLR av høy kvalitet (spesielt effektive brystkompresjoner) vesentlig til vellykket gjenopplivning etter hjertestans. Retningslinjene fra 2010 anbefaler minimale avbrudd i brystkompresjonene, minimum 100 kompresjoner/min med en dybde på minst 5 centimeter (voksne) og at brystkassen får heve seg mellom hver kompresjon (for å hindre overdreven ventilering).

Å følge retningslinjene for HLR er imidlertid en utfordring og forskning viser at omsorgspersoner generelt ikke gjør dette. Laerdal søker å forbedre HLR-kvaliteten ved at omsorgspersoner mottar presise tilbakemeldinger i sanntid på utført HLR. Teknologien benyttes både til opplæring og ved gjenopplivning av reelle hjertestanstilfeller.