Uppnår man högre HLR-kvalitet genom att träna med feedback i realtid?

Motiverar konkurrens till mer träning?

 

 

 Intresseorganisationen PHSIG ligger bakom den studie som inleddes i april år 2014 och har genomförts i tio europeiska städer. Från stora London till lilla Filipstad. Syftet med studien var att utvärdera HLR-prestandan hos personal som arbetar pre-hospitalt före och efter en period på sex månader, där de simuleringstränar med objektiv feedback i realtid . I studien används Resusci Anne QCPR och Resusci Baby QCPR, samt feedbackenheten SimPad SkillReporter. I studien undersökte man också effekterna av konkurrenssituationen.

Utrustningen tillhandahölls av Laerdal Medical och studien samordnas av SESAM stöds PH-SIG grupp. Resultaten kommer att presenteras vid SESAM årsmöte i Belfast i juni 2015 och på ERC i Prag i oktober år 2015.

     

Mer information om Kvalitets-HLR