Utvecklad för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud och en uppdaterad blodtrycksarm. Blodtrycksarmen används i kombination med SimPad.  De extra modulerna för bröstundersökning, vård efter mastektomi och fundusmassage gör denna kvinnliga docka i helkropp till en komplett vårddocka.

SimPad systemet krävs för användning av Nursing Anne, som är en SimPad kompatibel träningsdocka. Säljs separat. [Läs mer]

 

 • Anatomiskt korrekt helkroppsdocka med realistiska leder
 • Huvud med anatomiska riktmärken, luftstrupe och matstrupe samt simulerade lungor och mage innebär stora träningsmöjligheter.
 • Sköljning av öga och öra (simulerat)
 • Applicering/instillation av läkemedel i öga, öra, näsa, inklusive tamponad i näsan
 • Vård av mun och protes
 • Insättande och sugning av näs och svalgtub
 • Insättande, säkring och vård av endotrakealtuber
 • Trakeotomivård och trakealsugning
 • Olika sätt att ge syrgas
 • Sättande av nasogastrisk tub samt vård, medicinering, läkemedelsadministration och borttagande
 • Magsköljning och sondmatning
 • Insättande, vård och borttagande av slang i näsan och matstrupen
 • Manuell simulering av halspuls
 • Subklavikulär IV, olika stomier och thoraxdränageöppningar för vård och skötsel
 • Scenarier tillgängliga från Simstore ™ -biblioteket erbjuder standardiserad utbildning medan anpassningsbara scenarier och realtidskontroll kan anpassas för att möta individuella deltagares behov

SimCenter ™ är en simuleringsresurs och erbjuder heltäckande verktyg för varje fas av simuleringsprocessen, allt från att komma över validerade scenarier till debriefing.

Det gör din simulering och bedömning enklare, så att du kan fokusera på ditt huvudsakliga mål: undervisning.

SimCenter ™ är ett helt integrerat system som innehåller:

   • SimStore™
   • SimDeveloper™
   • SimManager™
   • SimView™

Besök www.mysimcenter.com  för att lära dig att optimera de resurser som erbjuds för Nursing Anne. 

Se hur andra använder Nursing Anne

Integrating simulation into nursing curriculum

Shorter practice periods and less clinical supervison prompted teachers to implement simulation with the nursing curriculum.   Läs mer ›

Simulation integrated with the curriculum improves student assessments and provides better healthcare

In 2008, The Universidad de las Américas (UDLA), Chile started developing its Nursing program under the guidance...   Läs mer ›

Simulering gör sjuksköterskor och barnmorskor bättre förberedda för yrkeslivet

Fördjupad simuleringsträning bidrar till att göra nyutexaminerade sjuksköterskor och barnmorskor från UTS bättre...   Läs mer ›