Modern sjukvård utgörs av komplexa processer med stark dynamik och många stressmoment som gör det svårt att tillhandahålla kontinuerlig patientvård av jämn kvalitet. Men kan man säga att utbildningsmiljön ger en realistisk bild av arbetsmiljön och ger studenterna den egna effektivitet som krävs för att klara att prestera enligt läroboken och felfria standarder? Goldfarb School of Nursing ställde sig den frågan om sitt utbildningsprogram för sjuksköterskor.

Behovet av att ”kontextualisera” utbildningen

I dagsläget måste klinisk personal på alla nivåer klara snabba och korrekta bedömningar och klininska beslut under hela patientens vårdkedja. Med det i åtanke bestämde Goldfarb School of Nursing att man skulle skapa en ”realistisk” arbetsmiljö där utbildningen skulle kunna kontextualiseras, så att studenterna skulle kunna få bättre färdigheter och självförtroende före den kliniska placeringen.

Goldfarb School of Nursing, som har sitt ursprung i Jewish Hospital School of Nursing, som inrättades 1902, har blivit en internationellt erkänd institution för innovativa utbildningsprogram och framtagning av ny kunskap inom omvårdnadsområdet genom relevant forskning. Institutionens omfattande utbud av program och kurser för sjuksköterskeutbildning (inklusive olika kandidat- och magisterprogram, och nyligen ett forskarutbildningsprogram som leder till en doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap) bygger på målsättningen att den som tar examen ska vara redo för arbetsplatsen och att hitta och stödja begåvningar som kan göra viktiga insatser på både det kliniska och det akademiska området.

Göra skillnad

Institutionens tillväxt och de högt ställda målen för studenterna ledde till Goldfarbs mest ambitiösa projekt hittills. 40 miljoner dollar investerades för att uppföra en ny byggnad med toppmoderna träningsresurser för utbildningsprogrammen. På grund av simuleringsträningens fördelar när det gäller att förbereda studenterna för den kliniska verkligheten på arbetsplatsen lät man bygga sex simuleringslaboratorier med nästan 1 000 kvadratmeter utbildningslokaler, fullt utrustade med flera patientsimulatorer, audiovisuella system och färdighetstränare.

Beth Haas, som ansvarar för institutet för klinisk simulering, är övertygad om att satsningen på simulering kommer att innebära nya möjligheter för studenterna. ”Simuleringslaboratorierna har haft enorm betydelse för studenterna eftersom de får möjlighet att göra misstag i en säker miljö, utan risker. Laboratorierna ger studenterna möjlighet att förfina sina färdigheter innan de utsätts för patienter. Slutmålet är att förbättra patientutfallen och vårdkvaliteten.”