Formel 1 är en av de mest spännande och och publikdragande sporterna, med en beräknad tv-publik över hela världen på över 600 miljoner. Sporten har utvecklats under åren. Samtidigt som bilarna har blivit snabbare har också riskerna ökat för förarna, och säkerheten har blivit en av de viktigaste frågorna för Formel 1-sporten.

”Det räcker inte med att vinna";

I Formel 1-sportens barndom var olyckorna ett ofrånkomligt och accepterat inslag i Grand Prix-tävlingarna. I sin bok ”Winning is Not Enough” säger Sir Jackie Stewart OBE så här: ”Den som var Formel 1-förare mellan 1963 och 1973 fick vänja sig vid tanken på att han troligen inte skulle överleva – inte att han riskerade att dö, utan att han troligen skulle dö, eftersom det var mer sannolikt att en Formel 1-förare som tävlade i fem år eller mer skulle dö i en tävlingsolycka än att han skulle överleva för att sluta tävla och gå i pension.”

Förändring krävdes för att förbättra säkerheten

Sir Jackie Stewart och Grand Prix Drivers Association tog initiativ till många förändringar i motorsportvärlden tills Professor Sid Watkins tog över säkerhetsarbetet när han blev medicinsk delegat för motorsportorganisationen FIA, som övervakar Formel 1-serien. Han satt kvar på sin post i 26 år, ända till sin pension 2004, och förbättrade under den perioden säkerhetsrutinerna och införde nya regler för Formel 1-tävlingarna som ledde till att förarsäkerheten förbättrades dramatiskt.

Efter Professor Watkins pensionering övertogs hans funktion som medicinsk delegat av doktor Gary Hartstein, som är FIA:s nuvarande  samordnare för medicinska räddningsinsatser.

Den säkerhetstekniska utvecklingen under de senaste åren har lett till att de skador som förarna drabbas av vid olyckor har blivit mycket mindre allvarliga, vilket betyder att ytterligare förbättringar av utfallet för olycksoffren till stor del beror på kvaliteten på den vård de får.

Eftersom medicinska insatser vid motorsportolyckor är sällsynta och involverar ett komplext tvärdisciplinärt samarbete insåg doktor Hartstein and hans team att simuleringsträning skulle vara idealiskt för utvärdering och förbättring av vårdprocessen. Laerdals ALS-simulator för avancerad livräddning introducerades som interaktiv övningsdocka för simulering av ett brett spektrum av livräddningsfärdigheter i medicinska akutsituationer.

Patientsimulatorn reagerar på klinisk behandling, instruktörsstyrning och förprogrammerade scenarior och ger en effektiv träning i att ställa diagnos och behandla en patient.  Med spontanandning, luftvägskontroll, röst, ljud, EKG och många andra kliniska egenskaper är ALS-simulatorn en fullt funktionell simulator för akutvårdsträning. Doktor Hartstein förklarar: ”Laerdals ALS-simulator är ett verktyg som kan användas för att reproducera både typiska skador och svara på olika behandlingar. Eftersom simulatorn är programmerbar kan vi dessutom ändra simuleringens "kliniska" förlopp och på ett verklighetstroget sätt återge dynamiken i behandlingen av den här typen av patienter.”

Teamarbete är nödvändigt

Doktor Ian Roberts, som är överläkare vid anestesi- och intensivvårdsenheten på George Eliot Hospital i Nuneaton och chefsläkare för Silverstone och British Grand Prix tillägger: ”Grand Prix-läkarteamet består av erfarna företrädare för ett antal olika medicinska specialiteter. Det vi har gemensamt är ett stort intresse för motorsport. Alla är närvarande vid tävlingar i hela Storbritannien under säsongen, och de är vana att arbeta som ett team. Det är den känslan för professionellt teamarbete som har gjort att de samlas för Grand Prix-tävlingarna. Vi har använt simuleringsträning i flera år med en (oftast) frivillig volontär i rollen som skadad förare. Men Laerdals ALS-simulator ger träningen en extra dimension och ger oss möjlighet att behandla många olika typer av skador, hela vägen från olycksplatsen till akutmottagningen och vidare till det sjukhus där patienten ska vårdas. Förmågan att samarbeta smidigt som ett team är viktig i alla sammanhang men får en speciell betydelse när man har en jättepublik över hela världen som åskådare.”

Mark Webber, som har vunnit tyska Grand Prix och är talesperson för Grand Prix Driver's Association säger: "Vi är tacksamma för de ständiga förbättringar av säkerheten som FIA verkar för, och vi räknar med att läkarna på alla banor där vi tävlar använder den senaste tekniken för att finslipa sina färdigheter."