Emergency Consultants Inc. etablerades mest genom en slump 1984. Texas delstatsministerium för hälso- och sjukvård tog kontakt med Jerry Reichel, (ECI:s vd) för att be om hjälp med utbildning av personal inom akutsjukvården. Som leverantör till akutsjukvården hade han redan genomfört utbildningar som hade specialanpassats för akutsjukvårdspersonal i West Columbia i Texas. Det blev snabbt uppenbart att en systematisk strategi behövdes för akutsjukvårdsutbildningen för att det skulle vara möjligt att ge systematiserade och regelbundet återkommande repetitionskurser i akutsjukvårdens grundstenar och dess särskilda karaktär. Till en början höll han kurserna på plats hos kunden, men det var en tidskrävande metod, och kursupplägget skulle fungera med fler kursdeltagare än han normalt fick ihop. Han bestämde sig för att bygga upp ett särskilt utbildningscentrum och investera i lämpliga färdighetstränare och annan utrustning som inte bara skulle förbättra undervisningen utan även erbjuda en praktisk lösning som gjorde att flera moment kunde tränas på samma ställe. Här där personal från akutsjukvårdens alla discipliner också kunde träffas och dela med sig av erfarenheter och insikter.

I dag har Emergency Consultants en drygt 600 kvadratmeter stor träningsanläggning i Deer Park i Texas, medan den administrativa verksamheten sköts från kontor i West Columbia. Företaget utbildar varje år över 250 anställda inom akutsjukvården.

Scenarioträning med ALS-simulator

För ungefär 8 månader sedan skaffade sig Emergency Consultants Inc. en ALS-simulator. ”Vi behövde en docka - en allt i ett-produkt som kursdeltagarna skulle kunna använda för att köra scenarier på en patient. Våra kursdeltagare behövde kunna ta pulsen, sätta intravenöst dropp och ta EKG”, säger Scott Reichel, vice vd för Emergency Consultants Inc. Innan vi köpte ALS-simulatorn tränade vi på färdighetstränare. De använde ett intubationshuvud för träning av luftvägsbehandling, en arm för IV-träning och en torso för EKG. Vi behövde få ihop delarna, och ALS-simulatorn blev lösningen.”

Integrering av simulatorn i kursplanerna

”Det tog ett tag innan vi lyckades implementera simulatorn i våra kursplaner. Först hade folk svårt att prata med den, men när vi väl fick det hela att fungera blev ALS-simulatorn det som sammanförde allt vi ville göra. Våra kursdeltagare är nöjda med att simulatorn är så realistisk, särskilt huden. Den är väldigt modulär, och kräver inte reparationer på samma sätt som tidigare modeller. De flesta av våra kursdeltagare blir väldigt imponerade när de ser ALS-simulatorn, och de uppskattar att det går så snabbt och att det går att mäta blodtrycket på riktigt.”

ECI använder också ett stort antal färdighetstränare för särskilda moment, bland annat intubationshuvuden, liksom typisk ambulansutrustning som sugar och pocketmasker, så att det går att se under träningen att de används på rätt sätt.

Sedan ECI för första gången erbjöd akutsjukvårdsträning på plats hos petrokemiföretag längs Texasbuktens kust har företaget nu utökat sitt kursprogram markant. Nu erbjuder man bland annat fältdagar samt specialanpassade kurser och re-certifieringskurser för alla nivåer av certifieringar inom akutsjukvård. Även utbildning i HLR, användning av AED (automatiska externa defibrillatorer) och första hjälpen erbjuds, liksom kundbehovsanpassade kurser om farliga ämnen. Nyligen byggdes träningscentrumet i Deer Park ut, så att träning kan ges både på plats och på träningscentrumet. Förutom påbyggnadskurser erbjuder Emergency Consultants Inc. en heltäckande spårnings- och rapporteringstjänst för alla medlemmar i räddningstjänststeam. Alla kurser uppfyller riktlinjerna från OSHA, den amerikanska arbetsskyddsmyndigheten, och DSHS, det amerikanska hälso- och sjukvårdsdepartementet, och kunden får dokumentation med sig med uppgifter om utbildningstimmar och kursinnehåll.

ECI:s kursutbud omfattar:

  • RÄDDNINGSTRÄNING - Kurser i räddningsarbete i trånga och svåråtkomliga utrymmen med specialanpassning efter platsen.
  • KATASTROFTRÄNING - ECI fungerar som konsult vid planering av katastrofövningar utifrån kundens behov. EMERGENCY CONSULTANTS, INC. har utvecklat och tillhandahållit många katastrofövningsplaner för samhällen, industrianläggningar och flygplatser.
  • TRÄNING FÖR BRANDPERSONAL - Första hjälpen, HLR, AED-användning och program för hantering av patienter vid evakuering. Andra brandskyddsrelaterade program finns för bland annat pumpanvändning och körning av utryckningsfordon.
  • EMS-TRÄNING - ECI erbjuder kompletta kurspaket för akutsjukvårdare och olika typer av ambulanssjukvårdare (EMT, EMT/I och EMT/P) med certifieringsprogram för varje nivå.
  • HANTERING AV FARLIGA ÄMNEN - Platsanpassade medicinska strategier för farliga ämnen, till exempel kurser för hantering av incidenter med exponering för cyanid, fosgen eller vätefluorsyra.
  • FÖRETAGSKURSER - Första hjälpen, HLR, AED-användning, platsspecifika förfaranden för farliga ämnen, "bryt och lås"-rutiner, elsäkehet, gaffeltruckssäkerhet och många andra platsspecifika kursprogram.

      Emergency Consultants Inc. erbjuder kurser i akutsjukvård, hantering av farliga ÄMNEN och brandskydd och samt de årliga kurser som krävs för anställda enligt amerikanska arbetsskyddsmyndighetens krav.