ETR (Emergency Training Resources) är divisionen för akutvårds- och säkerhetsutbildning vid Danbury Health Care Affiliates, som i samverkan med Danbury Hospital fungerar som huvudsaklig leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster i Danburyregionen i delstaten Connecticut i USA. ETR har tillhandahållit ledande konsultations- och utbildningsprogram till företag, institutioner som verkar för allmänhetens säkerhet och organisationer inom hälso- och sjukvård och offentlig förvaltning sedan 1999.

Inom ramen för sitt breda utbud av träningsprogram erbjuder ETR både ambulanssjukvårdens personal, första hjälpen-grupper och personer som deltar i socialvårdsprojekt på lokal nivå träning i basal och avancerad livräddning. Det breda spektrat av individuella utbildningsbehov kräver att ETR kan specialanpassa sina träningsprogram. De utmärker sig dessutom genom att vara den första utbildningsorganisationen i staten Connecticut som erbjuder en kurs i avancerad hjärträddning för personer med tidigare erfarenhet (ACLS Experienced Provider).

Realistiska träningsscenarier både för medicinsk personal och volontärer

För att kunna tillgodose sin kunders mycket varierande behov sökte ETR en metod för att kunna erbjuda flera olika realistiska träningsscenarier som passar både för närstående som vill veta hur man ger HLR till anhörig som drabbas av hjärtstopp  samt för akutläkare som måste kunna ta hand om en skottskada.

Rommie Duckworth, utbildningssamordnare hos ETR, insåg att det innebär unika utmaningar för en utbildare att överföra teoretiska kunskaper till praktisk kompetens i situationer i verkliga livet, oavsett elevens tidigare medicinska utbildning och allmänkunskaper. Därför började han arbeta på att ta fram ett utbildningsprogram med lämpliga verktyg för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik.

Begreppet ”inlärningscirkel”

Begreppet ”inlärningscirkel” omfattar fem ”inlärningsformat” som när de tillämpas i rätt ordningsföljd ger en stegvis process som leder till kompetens för en viss uppgift.

Tanken på att erbjuda lösningar som följer inlärningscirkeln ledde till att Rommie Duckworth inledde diskussioner med Laerdal om att skapa ett simuleringslaboratorium som en helhetslösning i stället för att bara använda olika typer av träningsutrustning.

Bygga upp och underhålla kompetens i en riskfri miljö

ETR behövde kunna erbjuda alla aspekter av utbildning - från att lära ut nya kunskaper och färdigheter till att vänja kursdeltagarna vid att prioritera och fatta snabba och säkra beslut i olika nödsituationer allt efter hur de utvecklas, från realistisk teamträning till att kunna visa en hög kompetensnivå vid förberedelse inför en verklig situation.

Förutom en första generationens SimMan byggde ETR upp sitt laboratorium med BLS/HLR-dockor, Resusci Anne med Skill Meter och olika IV-armar och intuberingshuvuden. Duckworth fann att kursdeltagarna fick större tilltro till sina färdigheter och kände sig tryggare tack vare Laerdalprodukterna: ”När SimMan användes kunde träningsteamet visa hur alla bitar passade ihop … De produkter och övningar vi erbjuder, från icke-interaktiva dockor till de mest interaktiva, gör att kursdeltagarna får tilltro till sin förmåga att utföra arbetsuppgifterna inom sina olika expertområden”

Utnyttja simuleringen fullt ut genom utvärdering efter scenarierna

Duckworth ser fram emot att använda träningsscenarierna för att utvärdera kursdeltagarnas prestationer efter en simulering och att använda ETR:s program i ett fullt utrustat simuleringslaboratorium. Apropå Laerdals stöd under utvecklingen av laboratoriet säger Duckworth: ”Både säljare och tekniker har visat att de har grundliga kunskaper om produkterna. Om jag har en fråga eller ett problem spelar det ingen roll vem jag tar kontakt med. Alla är lika engagerade. Alla är experter, och Laerdal har gett mig som kund ett enastående bemötande.”