Centrum för militärmedicin i Lahti i Finland inrättades 2006. Centret tillhandahåller medicinsk utbildning för militär personal, med särskild tonvikt på hantering av typiska akuta sjukvårdssituationer i dels militära stridsområden, dels vid katastrofer. Centralen erbjuder också utbildning för utomstående civila organisationer.

Simuleringsträning

Centret för militärmedicin sökte ett sätt att förnya sina utbildningsmetoder eftersom instruktörerna ville erbjuda mer realism i krigsscenarier som hade utvecklats för träning av sjukvårdare. Centret fann att en simuleringsstudio skulle göra det möjligt för träningsteamen att skapa mer realistiska modeller av stridsområden, behandlingsplatser och ovanliga akutsituationer än med de metoder man tidigare hade haft tillgång till. Därför byggdes ett fullskaligt simuleringslaboratorium upp som i dag används för träning både av soldater och civila. Genom att anpassa belysningen och lägga på rök och explosionsljud kan man ge soldaterna en starkare upplevelse av de iscensatta striderna, där en patients skador kan vara allt från skott- till splitterskador. Träningspassen spelas in med trådlösa mikrofoner och tre kameror och sparas på en dvd som analyseras under individuella debriefings omedelbart efter varje scenario.

Att prestera under stress

Huvudsyftet med simuleringen är att ge träning i CRM (Crisis Resource Management) för att öka förmågan att under stress kommunicera och arbeta i team på ett disciplinerat och produktivt sätt. Temat för varje förplanerat scenario avslöjas för soldaterna strax innan simuleringen sätts igång, men deltagarna har ingen aning om hur scenariot kommer att utvecklas, eftersom det styrs av instruktören i kontrollrummet.

Simulerade soldatskador

Skottskador, splitterskador, explosionsskador, minskador, brännskador, tryckskador, skador från kemiska och biologiska vapen

Simulerade skador på civila

Hjärnskada, hypotermi, nedsatt allmäntillstånd, drunkning, kardiogen chock, kramper, skador på grund av strålning från radioaktivt material, bröstsmärta, hjärtstopp, elchock osv.

Legitimerade sjuksköterskan och simuleringstränaren Jutta Sarakangas sammanfattar: ”Deltagarna är mycket nöjda med simuleringsprogrammet.” I dagsläget består centralens träningsutrustning av 6 SimMan och ett urval av Resusci Anne-dockor tillsammans med MiniAnne/CPRAnytime-kit som används för initial träning i basala livräddningsfärdigheter. Programmet har utökats efter hand, men Jutta Sarakangas avslutar med ett önskemål: ”Förhoppningsvis får vi möjlighet att byta ut några av våra SimMan-dockor mot en SimMan 3G i framtiden”.