Statligt finansierade Stavanger Universitetssjukhus i Norge är landets fjärde största och erbjuder både allmänna hälso- och sjukvårdstjänster för de 300 000 som bor i sjukhusets närområde och specialistvård i form av bland annat ballongvidgning av kranskärl och neurokirurgi för sammanlagt 470 000 personer. Omkring 65 000 patienter tas emot varje år, och antalet ökar stadigt. Sjukhuset har 700 vårdplatser och 5 000 anställda, varav 1 600 sjuksköterskor och 600 läkare. Kärnverksamheterna är patientvård och forskning samt utbildning av vårdpersonal och patienter tillsammans med deras närstående. Över 70 % av patienterna skrivs in akut.

Målet är att ge alla bättre grundkunskaper i basal livräddning

Stavanger Universitetssjukhus var redan självförsörjande på HLR-instruktörer för sin egen vårdpersonal när sjukhusets styrelse ville utöka programmet och ge HLR-utbildning till alla anställda. Syftet var att höja kunskapsnivån hos alla sjukhusanställda och se till att alla, oavsett yrkesbakgrund, skulle kunna ge HLR om någon i närheten drabbades av hjärtinfarkt. Ett annat mål var att utbilda så många familjemedlemmar som möjligt. Eftersom gruppträning med MiniAnne/CPRAnytime gör att många kan utbildas samtidigt i HLR på mindre än en halvtimme räknade Stavanger Universitetssjukhus med att ett sådant utbildningsupplägg skulle ge en effektivare utbildning till ett överkomligt pris. Därför satte sjukhuset igång med HLR-utbildning av sina över 5&nsbp;000 anställda med målet att genomföra hela insatsen på mindre än ett halvår.

Finansiering

Universitetssjukhuset donerade ett MiniAnne/CPRAnytime-kit till varje anställd. I kitet ingår en personlig, uppblåsbar docka (som passar för mun-mot-munmetoden och bröstkompression) och en dvd med en 24 minuter lång, interaktiv instruktionsfilm.

Sjukhuset samarbetade med det lokala rådet för hjärt-lungräddning för att utbildningsplanen säkert skulle följa de norska riktlinjerna från 2005 för hjärt-lungräddning och livsuppehållande åtgärder.

Planering av projektet

Programmet för HLR-utbildning av hela sjukhuspersonalen inom ett halvår annonserades via affischer, reklamblad och Internet tillsammans med information om hjärtstillestånd (bland annat om antalet drabbade, vilka som ligger i riskzonen, överlevnadssiffror och fördelen med att ta hem MiniAnne/CPRAnytime-kitet utan kostnad för att även familj och vänner skulle få möjlighet att lära sig HLR).

Handledd grupputbildning

En dvd-spelare, en förstärkare och en storskärm sattes upp i ett särskilt mötesrum med plats för 50 deltagare. Nio arbetsdagar avsattes för att göra det lättare att anordna flera grupputbildningspass, så att deltagarna skulle kunna gå igenom utbildningen när det passade dem. Två handledare fanns närvarande vid varje utbildningstillfälle med 50 anställda. En aktuell lista över sjukhusanställda användes för att registrera närvaron vid utbildningstillfällena och lämna ut MiniAnne/CPRAnytime-kit. De anställda blev ombedda att registrera sig för den frivilliga HLR-utbildningen. De som inte kunde eller ville delta i grupputbildningen kunde välja att i stället träna med MiniAnne/CPRAnytime antingen på avdelningen/kontoret eller hemma. Ansvaret för att utbildningen av de anställda som inte deltog i grupputbildningen med handledning överlämnades åt de enskilda klinikcheferna.  

Resultat

Över 5&nsbp;000 anställda fullgjorde HLR-utbildningen inom det planerade halvåret, och deltagarna rapporterade att deras färdigheter i basal livräddning hade blivit betydligt bättre tack vare utbildningen. HLR-instruktören Leif Moen säger att alla trivdes med grupputbildningen, oavsett yrkesbakgrund, och att träningen blev roligare i grupp. För att utvärdera om träningen med MiniAnne/CPRAnytime också hade haft avsedd inlärningseffekt bedömdes HLR-färdigheterna hos ca 60 slumpmässigt utvalda sjukhusanställda, först före utbildningen och sedan ett halvår efter utbildningen. Den andra bedömningen visade att medianvärdet för antalet korrekt genomförda bröstkompressioner hade fördubblats efter utbildningen.

Beräknad kostnad för utbildningen

Universitetssjukhuset betalade mindre än 30 euro per MiniAnne/CPRAnytime-kit, 11 anställda ägnade sammanlagt 370 arbetstimmar åt att organisera och driva kampanjen  (4 minuter per anställd) och varje anställd ägnade en halvtimme åt HLR-utbildningen.