SimMan 3G uppträdde på tv. SimMan 3G användes för att visa hur man ger HLR i en nödsituation hemma.