Provinsen Bolzano/Bozen, som också kallas Sydtyrolen, är en autonom provins i norra Italien, belägen söder om Österrike och mitt i Alperna.

Hela territoriet är ett bergsområde, och provinsen är känd för sina många dalar. Både italienska och tyska är officiella språk, men tyskan dominerar. Provinsen har en halv miljon fasta invånare och besöks dessutom varje år av 13 miljoner turister. De båda största städerna, Bolzano och Merano, har stora sjukhus, och ytterligare sex mindre sjukhus finns strategiskt utspridda runt om i regionen.

Utmaningar för Weisses Creuz EMS

Spridda byar i ett typiskt alpint landskap med skiftande väderlek i kombination med branta och vindlande bergsvägar utgör en konstant utmaning för akutsjukvården. Regionens viktigaste ambulans-aktör, Weisses Creuz (Vita korset) inrättades 1965 för att att ge trygg vård och säker transport  av sjuka och skadade till sjukhusen. Weisses Creuz är nu en av Europas största ambulans-aktörer.

Huvudkontoret och den största ambulansstationen finns i provinshuvudstaden Bolzano. Förutom administrationl, träningsfaciliteter och verkstäder finns också luftambulansens bas här.

Ambulans-organisationen 

Larmcentralerna bemannas av personal (inklusive läkare) som kan bedöma vilka resurser som krävs för varje akutsituation. Eftersom italiensk ambulanspersonal är delegerade mindre patientvårdande uppgifter än vad som är vanligt i andra länder biträds de av akutläkare (som använder antingen specialutrustade utryckningsbilar eller helikoptrar) när ytterligare medicinsk assistans krävs. Ambulanserna bemannas av två sjukvårdare och ibland även en sjuksköterska. Normalt har ambulanserna högtekologisk akututrustning som HeartStart MRx med 12 EKG-elektroder, kapnografi, SpO2/BP och Q-CPR (Quality CPR) för hjärt-lungräddning. De flesta av transportambulanserna har akututrustning som defibrillatorer och Stifneck-nackkragar.Träning

Sjukvårdarna utbildas på Vita Korsets egen ambulansskola, och utbildningen följer nationella och regionala standarder. Utbildningen består av tre nivåer, med en slutexamen för varje nivå. Sjukvårdare med ledande befattningar har 260 timmars teoretisk utbildning och minst 160 timmars praktisk träning bakom sig. Årlig repetitionsträning och omcertifiering krävs inom vissa medicinska områden. Vita Korset erbjuder särskilld träning för sjukvårdare, sjuksköterskor och läkare för att säkerställa att de är förberedda för insatser i den typ av extrem väderlek som kan förekomma på hög höjd i Alperna.

Simuleringsträning

Vita Korset började använda patientsimulatorer så snart sådana fanns att tillgå, och både SimMan och SimBaby används nu aktivt i utbildningen. Varje scenario spelas in med ljud och bild, och DVD-inspelningen analyseras under debriefings efter simuleringsscenarie för att man ska kunna förbättra resultatet av simuleringsträningen.

Kvalitetssäkring 

Vita Korset lägger stor vikt vid kvalitetssäkring. Organisationen har byggt upp en professionell utbildningsdivision som utöver att ge grundläggande akutbehandlings- och sjukvårdarutbildning dessutom har infört åtgärder för att upprätthålla de kunskaper och praktiska färdigheter som personalen redan har. För att kunna göra kontinuerlig färdighetsträning möjlig och kunna garantera en säker och optimal patientvård beslutade Vita Korset att införa kvalitets-HLR, Q-CPR. Genom CPR-teknologin får man genom en censor, under pågående HLR feedback på kvalitetén på de kompressioner och inblåsningar som ges under återupplivning (i enlighet med riktlinjerna från det italienska rådet för hjärt-lungräddning). Tack vare den nya tekniken kan Vita Korset nu garantera en hög och jämn kvalitet på HLR-behandlingen.  

Projekt för att öka överlevnaden

Förutom akutinsatser och ambulanstransporter för den fasta befolkningen i Sydtyrolen måste Vita Korset räkna med de miljontals turister som besöker regionen varje år. Organisationen har satt igång flera projekt med målet att förbättra säkerheten och de kliniska utfallen:

1. Sprida HLR-utbildning bland befolkningen

Minst 4 000 skolelever kommer varje år att få lära sig HLR genom det interaktiva MiniAnne/CPRAnytime-programmet. Denna satsning kommer att följas upp med forskning av professor Uwe Kreimer, MD och docent vid München Universitetssjukhus, och hans forskargrupp.

2. Sprida kunskap om första hjälpen

För att uppmuntra fler att lära sig första hjälpen har Vita Korset lanserat en kostnadsfri första hjälpen-guide för iPhone eller iPod Touch. Tillämpningen fungerar även för andra smarta telefoner och finns på tyska, italienska och engelska. Hittills har den laddats ner över 250 000 gånger över hela världen. Klicka för att ladda ner tillämpningen här: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295175159&mt=8