Ett nytt Guinness World Record för ”största HLR-utbildning” har slagits i Arlington i Texas. Med 104 skolbussar transporterade 4 626 åttondeklassare från Arlington Independent School District till Cowboys Stadium i Arlington för att de skulle delta i en halvtimmes HLR-utbildning.

Till projektet användes Laerdals MiniAnne CPR Anytime-kit som träningsdocka. Varje elev fick ett kit med en övningsdocka för att träna på hjärt-lungräddning (HLR) , samtidigt som de tittade på instruktions-DVD:n på världens största HDtv - ytterligare ett världsrekord på samma gång.

Det ambitiösa projektet genomfördes på initiativ av "CPaRlington", ett partnerskap mellan Arlingtons räddningstjänst, företrädare för sjuksköterskeutbildningen vid UTA School of Nursing och AHA (American Heart Association). Målet var att utbilda 10 % av Arlingtons invånare i HLR under de kommande fem åren.

Hittills har 25 140 Arlingtonbor tränats av CPaRlington till och med halvårsskiftet 2009, vilket motsvarar nästan 70 % av borgmästare Clucks femårsmål. Fördelen med att använda Mini Anne/CPR Anytime-kitet för att nå målet var inte bara att kitet är en effektiv metod för att lära ut grunderna i HLR, utan också att det hade visats att det används av skolelevers familj och vänner.

Tidigare världsrekordhållare

HLR-träningen i Arlington slog det tidigare rekordet med nästan 1 000 personer. Det tigigare världsrekordet sattes 2008 i Norge
då 3 691 14-åringar utbildades i HLR på fotbollsarenan Valhall i Oslo. Norsk luftambulanse sponsrade detta projekt. Innan dess var rekordet koreanskt och sattes i samband med ett HLR-utbildningsprogram som stöddes av KACPR (det koreanska rådet för hjärt-lungräddning och livsuppehållande åtgärder) och dess projektpartner KLIA (Korea Life Insurance Assocation). Det koreanska projektet omfattade 34 232 elever från 998 grundskolor.

Hjälper till att rädda liv

Gemensamt för alla tre rekordhållarna är att rekordet sattes genom en samordnad insats och med ambitionen att sprida kunskap om HLR bland medborgarna. Det är ofta en insats från en lekman i det kritiska läget som avgör om den som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp överlever eller inte.

Idag är Mini Anne/CPR Anytime ett självklart inslag i HLR-projekt i städer och kommuner i över 20 länder i hela världen, så det är högst troligt att rekordet kommer att slås ännu en gång.