“Farmaceutens roll genomgår en dramatisk förändring”, säger Professor Marjorie Weiss, som är ansvarig för praktisk farmakologi vid universitetet i Bath i England. “Farmaceuter erbjuder i allt högre grad mer patientorienterade tjänster, t.ex. rådgivning till patienter om lämplig användning av läkemedel, lindrigare åkommor och sund livsstil. Vissa farmaceuter kan även förskriva läkemedel efter vidareutbildning.” Efter att ha pekat på den pågående förändringen och på att andra krav kommer att ställas på dagens farmaceuter fortsätter professor Weiss: “Detta innebär att farmaceuterna måste ha goda’kliniska färdigheter och kommunikationsfärdigheter.”

En virtuell verklighet 

På grund av farmaceutens bredare yrkesroll har universitetet i Bath, ett av Storbritanniens tio främsta universitet, med internationellt rykte för forskning och undervisning av hög kvalitet, investerat i ett nytt toppmodernt undervisningscenter. Centret är utformat som ett riktigt apotek, med medicinutlämning och patientrum, och varje student får en uppsättning fiktiva patienter som var och en har en läkemedelsjournal som studenten kan använda för att avgöra vilka läkemedel som kan förskrivas och lämnas ut utan risk. Det nya laboratoriet innehåller också sex undersökningsrum där studenterna filmas under sina rollspel med patienter, som spelas av lärarna eller av professionella skådespelare, vilket ger studenterna värdefull återkoppling om hur de klarar att kommunicera med patienter. 

“Det har gjorts stora framsteg inom den praktiska farmakologin under de senaste åren”, tillägger Professor Jane Millar, Pre-Vice-Chancellor vid universitetet. “Tack vare det nya utbildningscentret får studenterna vid de farmaceutiska utbildningarna i Bath bästa tänkbara förberedelse för de krav som kommer att ställas på dem i yrkeslivet.”

En virtuell patient 

Nyligen skaffade universitetet en patientsimulator i form av en SimMan 3G, som studenterna har gett smeknamnet “Simon”. Simon fungerar som ett komplement till den nya formen av undervisning vid universitetet. Dr Denise Taylor, som är lektor i klinisk farmaci, säger “Han är förvånansvärt verklighetstrogen. Han har puls, hans pupiller drar ihop sig när man lyser honom i ögonen och han reagerar på läkemedel som en människa. Om han inte tål ett läkemedel kan ha få ett anfall, svettas eller kräkas.” 

SimMan 3G köps ofta in till läkarutbildningar i Storbritannien, men universitet i Bath är en av de första farmaceutiska institutioner som har en. Dr Taylor: “Han är en utmärkt resurs, eftersom han ger studenterna möjlighet att öva undersökningsfärdigheter, bland annat att ställa diagnos på och behandla patienter, i en säker omgivning.”