Över 74 procent av de oönskade händelserna i hälso- och sjukvårdsmiljöer är förknippade med dålig kommunikation. Denna slående statistik tyder på att alla typer av hälso- och sjukvårdspersonal skulle ha nytta av en miljö som ger möjlighet till en ny typ av utbildning som bygger på kommunikation, teamarbete och ledarskapsfärdigheter. 

Under ledning av Professor Cobie Rudd, Associate Dean of Health vid Edith Cowan University, och med finansiering från universitet kunde ECU Health Simulation Centre invigas 2007. Centret byggdes upp efter omfattande samråd med ledande simuleringsexperter, bland annat Dr Brendan Flanagan, och i samverkan med studenterna. Samrådsprocessen visade att studenterna ville höja sin kompetens och sitt självförtroende så mycket som möjligt, och dessutom att de skulle ha stor nytta av simuleringsträningen efter examen. Med statistiken om oönskade händelser som katalysator satte ECU målet att ge sina studenter en god start på deras yrkesliv och utveckla deras fulla kapacitet i en helt ny utbildningsmiljö.

 

God planering ger ett gott resultat

Vid planeringen av centret var en analys av problemen inom hälso- och sjukvårdssystemet en viktig inspirationskälla. En viktig del av planeringen bestod i att utforma flexibla miljöer för fördjupad simulering som liknade verkliga kliniska miljöer så mycket som möjligt. På så sätt kan alla typer av situationer återskapas, från hantering av aggressivitet på vårdcentraler till presentationer av psykisk hälsa i många olika miljöer och forensiska undersökningar på akutmottagningar.

 

En helt simulerad erfarenhet

Simuleringscentret innehåller tre separata simuleringssviter, var och en med sitt eget debriefingrum, kontrollrum och observationsområde. Därmed lämnar ingen sviten före debriefing, vilket gör att det går att köra olika typer av simuleringar parallellt. Även högrisksituationer simuleras, bland annat drog- och alkoholrelaterat våld, storskaliga traumasituationer, triage och obstetriska akutsituationer. 

Det krävs stor kreativitet för att integrera simulering i alla utbildningsplaner för hälsovetenskapliga utbildningar. ECU-teamet består av företrädare för alla yrkesgrupper inom vården, och man hyr dessutom in skådespelare för att göra scenarierna extra verklighetstrogna. Dessutom bygger scenarierna på verkliga fall. 

Professor Rudd påpekar att även negativa utfall kan användas för att ge ett positivt inlärningsresultat. “Vi kan förbättra utfallen i framtiden om vi utnyttjar oönskade händelser eller tillbud från verkliga livet som grund för avidentifierade scenarier som vi ‘spelar upp’ i en säker men ändå verklighetstrogen simulerad inlärningsmiljö”.

Evidensbaserad strategi

Centret är till nytta för många av ECU:s företagspartners i hela delstaten och har därigenom blivit föremål för mycket intresse från oväntade håll. Corruption and Crime Commission of Western Australia vill lära sig mer om centrets arbete med skador i samband med trauma- och akutvård, och riskhanteringschefer inom högre utbildning och på försäkringsbolagen vill ha information om ECU:s scenariobaserade utbildningsstrategi för att förbättra kommunikationen inom team och organisationer.

Professor Rudd säger så här om det stora intresset från företag: “Vi har frågat vad konsumenter och studenter har att säga, och vilka lösningar de föreslår. Vi gjorde en utredning och analyserade vad som skulle kunna uppnås med simuleringen. Vi gjorde pilotförsök, de utföll väl och vi har byggt vidare på det. Vi upplever att vi angriper problemen från en annan utgångspunkt och att vi på så sätt kan tillföra mervärde eftersom vi inte upprepar samma sak som andra redan har gjort.”