Evenemanget organiserades av dekanus vid universitetet i Guadalajara i Mexiko (CUCS) och chefen för universitetets hjärtlaboratorium, Victor Manuel Ramirez Anguiano, samordnades av dr Luis Manuel Espinosa Castillo och övervakades av en representant för Guinness World Record, Danny Girton. Mängder av inbjudningar att delta i evenemanget skickades ut till universitet, gymnasier, Röda Korset, polisen och allmänheten.

 

En uppgift med historia

När det gäller huvudsyftet med maratonevenemanget förklarar dr Espinosa: “Sedan 1980 är hjärtsjukdom den främsta dödsorsaken i världen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. För Mexiko gäller enligt INEGI (National Institute of Statistics and Geographical Information) att av de 514 420 dödsfall som inträffar i landet varje år beror 87 185 på hjärtsjukdom och 56 027 på hjärtstillestånd.” “Utmaningen för oss nu är att sprida HLR-tekniken – helst ska 100 procent av befolkningen kunna den. Det här är första steget”, säger dr Espinosa

.

 

Hur man ger 6 500 personer HLR-utbildning på tre timmar

Det kan tyckas vara en gigantisk logistisk utmaning att utbilda strax över 6 500 personer i HLR på bara tre timmar, men man använde sig av enkel matematik. För att klara HLR-utbildning i den storleksordningen utbildades 700 läkarstudenter och sjukvårdare till instruktörer, och varje instruktör ansvarade för 10 HLR-elever som använde sammanlagt 1 500 MiniAnne/CPR Anytime-kit. Deltagarna lyssnade först på en bakgrundsbeskrivning och en lektion för alla på arenan om basfärdigheterna vid HLR, inklusive gällande riktlinjer. Sedan följde en uppdelning i mindre grupper med de 700 instruktörerna för praktisk träning.

 

En milstolpe!

I slutet av evenemanget överlämnade Danny Girton från Guinness World Records ett intyg till Victor Manuel om det nya rekordet. I sitt avslutningstal sade Danny Girton att Guinness World Records har dokumenterat och intygat de mest fantastiska världsrekord under 50 år, vilket gjorde just detta evenemang särskilt lämpligt, eftersom 2010 dessutom är det år när Resusci Anne (Mini Annes föregångare) och den moderna återupplivningsteknikens födelse fyller femtio.