St Mary’s är ett undervisningssjukhus med akutmottagning som diagnostiserar och behandlar många tillstånd hos vuxna och barn. Barnsjukvården innefattar en särskild barnakut och en barnintensiv plus ett antal specialistmottagningar.

 

Träning på plats gör simuleringspassen mer relevanta 

Sjukhuset hade redan ett simuleringscentrum för anestesiologi och kirurgi, men dr Claudine De Munter var övertygad om att simulering på plats hade stora fördelar jämfört med träning i särskilda lokaler, eftersom träning på vårdavdelningarna gör att sjukvårdspersonalen kan träna tillsammans i sin egen miljö och använda de instrument och den utrustning de normalt använder. Möjligheten att återskapa incidenter som inträffar på den pediatriska intensivvårdsavdelningen skulle göra träningen ännu mer relevant.    

 

Det första sjukhuset i Storbritannien som införde ett komplett program för träning på plats

Tack vare bidrag från den brittiska välgörenhetsorganisationen "Save the Baby" kunde den första humana patientsimulatorn köpas in 2005, och London Deanery finansierade en andra simulator tre år senare.

SimBaby with all belongings.

Dr De Munter byggde upp egna mobila enheter för de två simulatorerna och började genast med simuleringsträning på plats.

De låsbara simuleringsenheterna förvaras i ett hörn på barnintensiven när de inte används.  

 

Utbildningsplan

En uppsättning scenarier utarbetades med de kliniska förhållanden som oftast inträffar på den pediatriska intensivvårdsavdelningen. Scenarierna inkluderar:

 • Anafylaktisk chock
 • Arytmi
 • Astma
 • Bronkiolit
 • Brännskador
 • Kramper
 • Huvudtrauma
 • Meningit
 • Pneumotorax
 • Hudutslag
 • Andningsstillestånd
 • Septisk chock
 • En blandning av ovanstående  

 

Med träning på plats går det att ordna simuleringspass varje vecka

Claudine De Munter preparing for in situ simulation.Eftersom träningsutrustningen förvaras i närheten och går snabbt och lätt att sätta upp är förberedelsetiden minimal. Därför går det att genomföra handledd simuleringsträning varje vecka, mitt i de dagliga rutinerna på St Marys tre pediatriska avdelningar.  

Normalt tränar en sjuksköterska och en läkare tillsammans som ett team, och alla barnsjuksköterskor och barnläkare under utbildning på sjukhuset tränar minst två gånger per år.

 

Metod och varaktighet

Instruktören håller en kort introduktion och beskriver vad det kommande scenariot kommer att handla om och använder sedan patientsimulatorn för improvisation. På så sätt kan instruktören anpassa scenarierna till olika deltagares varierande färdigheter och prestationsnivåer. Ett simuleringspass på plats tar ungefär en timme, inklusive en 15-20 minuter lång debriefing. På grund av tidsbegränsning används videoinspelningarna för dokumentationsändamål och inte i samband med debriefingen. Ytterligare kommentarer e-postas till deltagarna senare.

 

Fördelar med simuleringsträning på plats

Pediatric Intensive Care Senior Staff Nurse Anne DowsonGenom att deltagarna inte behöver lämna sin arbetsplats är det lättare att få flera personalkategorier att träna tillsammans. Att det bara tar 20 minuter att sätta upp simuleringsvagnarna och plocka ihop dem efteråt är en annan viktig tidsbesparande aspekt. Det är lätt att flytta de mobila simulatorenheterna mellan de tre separata barnenheterna, vilket ökar flexibiliteten ytterligare. Anne Dowson är instruktör och specialistsjuksköterska inom barnintensivvård. Hon säger: ''Det bästa är att de måste ta fram den utrustning, de monitorer och de läkemedel de skulle behöva och öva i sin egen miljö. Det gör att träningen lättare att överföra till verkligheten.'' När det gäller nybörjare på simuleringsträning säger hon: "Deltagarna kan vara lite nervösa till att börja med, men efter debriefingen förstår de meningen med träningen och uppskattar den verkligen." Anne Dowson är också övertygad om att kommunikationen med läkarna faktiskt är möjlig att överföra till verkligheten.