Fakultetsmedlemmarna vid Gordon E. Inman College of Health
Sciences and Nursing införlivar simulering i sin
utbildningsplan för att tillgodose flera inlärningsmål. Enligt
Beth Hallmark, direktör för simuleringsverksamheten, "arbetar vi på att
integrera simulering för olika yrkesgrupper i vår utbildningsplan.
Vårt mål är att involvera kliniskt verksamma läkare i minst
ett scenario i varje klass." Diskussioner pågår med
de medicinska enheterna i Nashville som erbjuder AT-program om
partnerskap som gör att läkare under utbildning kan träna i par med
sjuksköterskestudenter inom ett år.

Fakultetsmedlemmar vid institutionerna för omvårdnadsvetenskap och drama
samarbetar för att utveckla en kurs där studenter utanför dramautbildningarna kan lära sig
skådespeleri och sminkning för simuleringsträning. Tanken är att dessa studenter kan fungera som
standardpatienter vid sjukvårdsutbildningarnas simuleringar och eventuellt
vid den nya juristutbildningen som startar hösten 2011.


Viss simulering genomförs i laboratorier och annan
ersätter kliniktimmar. I laboratorierna finns SimMan®-,
SimBaby™-, SimMan® 3G- och VitalSim®-dockor som
används för simuleringsträning inom olika kurser som ingår i utbildningsplanen. Ett nytt laboratorium för hälsobedömning
och obstetrik inrymmer åtta undersökningsområden för
forskarstuderande och studenter på kandidatprogrammen plus ett särskilt obstetrikrum
där studenterna arbetar med förlossningssimulatorn PROMPT
och SimNewB™.


Beth Youngblood, docent i omvårdnadsvetenskap, säger att fakulteten
verkligen uppskattade PROMPT-simulatorn. "Det är tillfredsställande att kunna
styra förlossningens hastighet beroende på studenternas förståelse.
Vid hybridsimulering är "patienten" någon från fakulteten
som förstår rörelserna och vad som händer under värkarbetet.
Simuleringsdockor bryr sig inte – men det gör patienter om man
tar en "reklampaus" för att instruera studenterna om
lämpliga åtgärder utifrån ny information. Med simulering kan vi
identifiera tillbud och faktiska misstag och skapa en
öppenhetskultur."

Intensivdagar med fördjupad simulering ger mångsidig erfarenhet

På "supersimuleringslördagarna", när vi använder PROMPT med
obstetrikscenarier för olika yrkesgrupper ställs studenterna
inför en mångfald av lågincidens-/högrisksituationer, bland annat
framfall av navelsträngen, prematurt värkarbete, skulderdystoci och partiell
placenta praevia. Tre studenter får arbeta tillsammans med en
fakultetsmedlem som spelar rollen av avdelningsföreståndare och klinisk
instruktör. Studenterna får en snabb patientrapport och får sedan
sätta in åtgärder, som följs av rapportering, bedömning och debriefing.
Studenterna får delta i olika scenarier och dela med sig av sina
lärdomar till varandra.


Youngblood säger, "Studenterna älskar simuleringarna, och när man frågar om
någon av dem har tagit hand om verkliga patienter i samma situationer
svarar alla nej. De får uppleva sådant de inte har sett
på sjukhuset."


Inga "dåliga" simuleringar, bara nya möjligheter att lära sig

"Jag säger till fakulteten att det är OK att ha storslagna mål men att de ska börja försiktigt.
Det finns inga dåliga simuleringar. Även om fakultetsmedlemmarna
blir besvikna om simuleringen inte går som
planerat lär man sig ändå av det som händer", fortsätter Youngblood
. "Det finns tre simuleringar: den du föreställer dig, den
du genomför och den du önskar att du hade genomfört när du
går och funderar på väg hem. Det blir aldrig samma
simulering två gånger, och det finns alltid något nytt man lär sig under
debriefingen med studenterna."


Beth Hallmark arbetar också med den nybildande organisationen Tennessee
Simulation Alliance och berättar att deras styrelse
arbetar för att främja träning med olika yrkesgrupper
som följer rapporten från det nya institutet IOM (Institute of Medicine), "The Future
of Nursing".