Det nya barnsjukhuset Mater Children’s Hospital (MCH) i Brisbane som invigdes i maj 2001 är ett stort specialistsjukhus med dygnetruntöppen akutmottagning, intensivvårdsenhet, moderna operationssalar och omfattande resurser för slutenvård och poliklinisk vård.

Varje år vårdas 15 000 barn inom slutenvården på Mater Children’s Hospital och över 120 000 behandlas polikliniskt. Ytterligare 32 000 barn tas emot varje år på akutmottagningen, som är den mest välbesökta i Queensland.

 

Pediatrisk kardiologi

Andrew Heasley, som är simuleringsutbildare vid MCH, rapporterar att simuleringstekniker introducerades på sjukhuset 2008, efter att den pediatriska kardiologin i Queensland hade flyttat till sina nya lokaler vid MCH. 

Eftersom endast ett fåtal bland vårdpersonalen på MCH hade tillräcklig utbildning i pediatrisk kardiologi innebar flytten att ett stort behov av ökad kompetens uppstod. Därför beslutade sig Andrew Heasley och hans team för att införa simuleringsteknik som ett viktigt element i sjukhusets riskhanteringsstrategi.

Tack vare simuleringsteknik kunde MCH snabbt vidareutbilda sin medicinska personal i en säker och användarvänlig miljö. 

Slutresultatet blev så lyckat att simuleringsträningen fick vara kvar, och nu används den som stöd vid de flesta seminarier och utbildningsinitiativ på MCH.

 

Specialiserad träning

För Andrew Heasley är en av simuleringsträningens viktigaste egenskaper att den kan användas inom områden som ECMO och livräddande behandling: Med hjälp av simulering kan vi skapa verklighetstrogna erfarenheter för specialistteamen inom områden som ECMO och livräddande behandling och sedan bedöma om teamen är redo för verkliga vårdsituationer", säger han.

Andrew Heasley påpekar att simuleringsträningen dessutom är viktig för patientsäkerheten: "Genom att personalen får börja med att öva på en docka kan vi se i förväg var svårigheterna finns. Tack vare simuleringen kan vi identifiera både potentiella kliniska problem och brister i våra processer och vår träning", tillägger han. 

En annat viktig effekt av simuleringsträningen är att personalen får möjlighet att återskapa ovanliga vårdsituationer och sällsynta händelser och låta teamen hantera dem. I stället för att behöva vänta på patienter med ovanliga symtom kan personalen utnyttja simulering för nischad träning. Som Andrew Heasley påpekar är den möjligheten "utmärkt för att öva teamarbete och ledarskap och genomföra rollbaserad träning".

 

Framtidsplaner

Sedan simuleringstekniken introducerades som riskhanteringsstrategi för två år sedan har simuleringsträning nu integrerats på hela sjukhuset. Andrew Heasley rapporterar att simuleringsträningen har blivit en vedertagen del av personalutbildningen, trots att vissa i personalen till en början var lite tveksamma till tekniken.

Slutligen har han också några råd till sjukhus och utbildningsinstitutioner som planerar att införa simuleringsträning. För det första rekommenderar Andrew Heasley att man utser någon i personalen till samordnare för simuleringsverksamheten, som kan "ha överblick över träningsinsatserna och uppmuntra övriga att delta". För det andra föreslår han att en permanent lokal för simuleringsträning inrättas där dockorna kan finnas iordningställda. "Om man har all utrustning användningsfärdig kan personalen passa på att träna när det finns behov och möjlighet, vilket är omöjligt om man inte har en permanent simuleringslokal", säger han 

 

Observera: Mater Children’s Hospitals simuleringsprogram drivs i samarbete med Queensland Skills Development Centre.