Southern Health är delstaten Victorias största vårdutbildningsinstitution. Den kliniska vårdpersonalen vid de fyra campusområdena i Melbourne uppgår till över 12 000 personer, och Southern Health har ett av de största och modernaste simuleringscentren i Australien.

Southern Healths simuleringscenter inrättades 1997 som ett av de första på södra halvklotet. Det var startkapital från sjukhusets anestesiavdelning som gjorde det möjligt att inrätta centret, som från början bara användas för utbildning av anestesiologipersonal.

I dag, efter över tio års framgångsrik verksamhet, erbjuder Southern Healths simuleringscenter avancerad simuleringsträning för ett brett urval av sjukvårdspersonal, bland annat läkarstudenter, studenter vid prekliniska utbildningar, specialistläkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal från hela Southern Health.

 

Minskad risk

Enligt Dr. Stuart Marshall, som är senior forskare, har simuleringsträningen stor betydelse för Southern Healths kontinuerliga åtagande att minska de kliniska riskerna och förbättra patientsäkerheten.

Genom att simuleringscentret ger vårdpersonalen tillgång till ‘realistiska’ kliniska miljöer, t.ex. operationssalar, akutmottagningar, vårdavdelningar och förlossningskliniker, kan studenter och och lärare få unika insikter om hur de presterar och kommunicerar i många olika kliniska sammanhang.

Insikterna från simuleringspassen kan sedan införlivas i utbildningsplanerna och den kliniska verksamheten och därmed ge en säkrare arbetsmiljö och förbättrad patientsäkerhet.

Dr. Marshall rapporterar att man har stor nytta av att utveckla scenarier som kan användas vid simuleringscentret och sedan föra ut de nyförvärvade kunskaperna i sjukhusmiljön. "Nyligen körde vi ett mycket framgångsrikt utbildningsprogram i telefonkommunikation som har hjälpt oss uppnå en mer ändamålsenlig och strukturerad kommunikation i sjukhusmiljön. Vi identifierade behovet och började arbeta på strategin vid simuleringscentret. Sedan prövade vi scenarierna på mindre personalgrupper innan vi genomförde programmet för hela sjukhuset", berättar han.

 

Studenternas förväntningar

De unika fördelarna med simuleringsträning är uppenbara för de olika studentgrupperna vid Southern Health, som ser simuleringen som en integrerad del av sin medicinska utbildning. Enligt Dr. Marshall får alla studenter och sjukhusläkare vid Southern Health delta i simuleringsträning redan från början.

I dag är studenterna så vana vid tekniken och dess inlärningsmål att de utgår ifrån att den kommer att ingå i deras utbildning: "Simuleringsträningen gör det lätt för oss att engagera studenterna. I dag förväntar sig de flesta av våra studenter att ha möjlighet till simuleringsträning och är ivriga att få delta", säger Dr. Marshall.

 

Vertikalt integrerad träning

Southern Healths beslut att att införa en vertikalt integrerad utbildningsplan för simuleringsverksamheten har satt en ny standard för simuleringsträningen i Australien. Genom att införliva simulering i alla utbildningsplaner har Southern Healths simuleringscenter blivit ett av de första på södra halvklotet som erbjuder simuleringsträning ‘för alla’.

Det är givetvis inte bara studenter och patienter som får fördel av simuleringstekniken. I takt med att vården blir allt mer komplex blir simulering ett viktigt verktyg för sjukvårdspersonal på alla nivåer för att hålla sig uppdaterade med kliniska metoder och förvärva och överföra kompetens till sina arbetsplatser.

I stället för att bara använda simulering som ett utbildningsstöd har Southern Health satsat på att integrera simuleringsträning i all personals och alla studenters dagliga verksamhet. Det innebär att olika kurser erbjuds för många olika grupper inom vården: läkarstudenter, AT- och ST-läkare, läkare och sjuksköterskor inom akutvård och anestesiologi, barnmorskor och läkare inom förlossningsvården, internationella läkarstudenter, ambulanssjukvårdare, distriktsläkare och anestesiologer och annan personal inom livsuppehållande vård.