Prompt förlossningssimulator ger instruktörer ett effektivt verktyg för träning av förlossningar och komplikationer i samband med förlossningar. Deltagarna får uppleva en simulerad förlossning och öva de färdigheter som krävs för en framgångsrik förlossning.

Produktens fördelar

 • Pedagogiskt effektiv för teamträning med flera yrkesgrupper av nyckelfärdigheter inom obstetrisk vård.
 • Hybridsimulering med en skådespelerska som patient gör scenarierna realistiska tack vare interaktionen med en människa och ger deltagarna möjlighet att öva kommunikationsfärdigheter.
 • Integrering med andra produkter, t.ex. SimNewB eller Nursing Anne, vid obstetrisk simulering ökar den totala inlärningen och ger en mer mångsidig träningsupplevelse.
 • Baby med ledade lemmar kan placeras i många olika ställningar för att åskådliggöra både komplicerade  och rutinförlossningar.
 • Ekonomiskt och pedagogiskt effektiv och lätt att integrera i obstetrisk utbildning.
 • Kraftövervakningssystemet - Force Monitor – ger både omedelbar återkoppling och grafisk registrering av den kraft som verkar på barnet under förlossningen.

Produktens egenskaper

 • Anatomiskt korrekt perineum och bäckenbottenmuskulatur. Bäckenets osseösa delar har modellerats från DT-data.
 • Huden på buken kan tas bort för visning av anatomiska strukturer och fostrets läge
 • Representativt fullgånget barn med
 • palperbar fontanell och suturer
 • palperbara nyckelben och skapula
 • losstagbar placenta med navelsträng
 • Moderdelen kan användas för flera förlossningsställningar och tekniker:
 • Normal förlossning
 • Förlossning med sätesbjudning
 • Förlossning med vakuumextraktion
 • Skulderdystoci
 • Tångförlossning
 • Efterbörd av placenta

PROMPT Hybrid Birthing Simulation:

Skulderdystoci förlossning

Normal förlossning

Se hur andra använder PROMPT Birthing Simulator