NESTLED - utvecklingsprogram för akademiker

   

 

NESTLED är ett EU-finansierat utvecklingsprogram som hjälper dig att utveckla och förbättra din inlärningsmiljö och att stöda lärare att genomföra vårdsimulationer i din organisation.

Programmets fokus är att se till att lärare har de insikter och den kompetens som krävs för att utveckla målinriktade simuleringsprogram för att hantera specifika utmaningar på den egna arbetsplatsen.

Programmet har utvecklats i samarbete med flera partneruniversitet och ger 10 poäng inom det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (European Credit Transfer System, ECTS).

 
 

    

Frågeställningar

Underutnyttjade simulatorer

Forskning har visat att de flesta simulatorer (80 %) har kapacitet för mer utbildning.

Underhåll av kompetens

En avgörande begränsning utgörs av utbildning av och tillgång till lärare som har kompetens inom simulering. Dessutom utgör den oundvikliga omsättningen av personal i de flesta organisationer en utmaning för att ständigt upprätthålla nödvändig simuleringskompetens inom en organisation.

Avsaknad av standarder

Eftersom simulering fortfarande är ganska nytt inom hälsovårdsutbildning, finns få eller inga standarder för att mäta prestanda och lärandemål. Dessutom finns det ett växande behov av att visa värdet av simulering för viktiga intressenter, allteftersom organisationer fortsätter att investera i simuleringsprogram.

   
   

Hur kan NESTLED hjälpa?

 • stöder utbildare i utvecklingen och genomförandet av ett simuleringsprogram på din arbetsplats

 • stöder dig i utvecklingen av en förbättrad inlärningsmiljö för dina elever eller kollegor

 • ger dig de praktiska verktyg du behöver för att integrera simulering i läroplanen eller utbildningsprogrammet

 • hjälper till i utvecklingen och förbättringen av grundläggande färdigheter såsom: simuleringsförberedelser, förhandsgenomgång, att köra ett scenario och att genomföra en enkel men effektiv rapportering.
       
 

 
 

NESTLED:s fyra steg

 

1

Översikt över simulationsutbildning

(e-inlärning)
 • få en teoretisk grund och forskning som stöder användningen av simuleringsbaserad utbildning
 • utveckla en struktur för tidig framgång inom simulering
 • genomför en arbetsplatsanalys
     

2

Simulationsutbildning i praktiken

(på plats)
 • diskutera och få feedback på arbetsplatsanalys
 • lär dig om teorier om överensstämmelse och simulerade miljöer
 • utveckla ett simulationsscenario baserat på arbetsplatsanalys
     

3

Genomförande av en högkvalitativ simulation

(på plats)
 • få en förprogrammerad version av ditt utformade scenario
 • planera och leverera en effektiv förhandsgenomgång
 • dokumentera viktiga händelser under simuleringens gång
 • leverera en anpassad rapportering
     

4

Metoder för att ändra praxis

(på plats)
 • erhåll en struktur för att mäta framgången för din lösning
 • identifiera viktiga aktörer och medhjälpare för att genomföra simulering på din arbetsplats
 • utveckla en genomförandestrategi
 • få feedback från dina kollegor på din helhetslösning
 

    

Intresserad av NESTLED?

Kontakta oss för att diskutera >

     

NESTLED-partneruniversitet