Laerdals historia i korthet

Mission och vision

Vår mission är att medverka till att rädda liv. Vår vision är ingen ska avlida eller bli invalidiserad på grund av okunskap vid förlossning, akut sjukdom eller vid trauma. Detta genomsyrar hela vårt produktutbud.

 

Laerdal Medicals historia i korthet

Laerdal Medical AS startades år 1940 av Åsmund S. Laerdal. Till en början som ett litet förlag, som specialiserade sig på gratulationskort och barnböcker. När produktionen av träleksaker startade expanderade företaget snabbt. I början av 50-talet blev Laerdal pionjärer i metoden att gjuta leksaker i mjukplast. Laerdal producerade miljontals realistiska dockor och leksaksbilar.
 

Kunskapen om att gjuta i plast öppnade nya dörrar och man började att tillverka realistiska sår för simuleringsövningar. Och även produkter avsedda för första-hjälpen och akutsjukvård, med betoning på utbildning, blev Laerdals huvudsakliga verksamhetsområde.

Den okända flickan på Seine
I slutet av 1800-talet återfanns kroppen av en ung flicka i floden Seine i Paris. Det fanns inga tecken på våld och därför antogs det att hon hade tagit sitt liv. När hon inte kunde identifieras gjordes det en dödsmask, vilket på den tiden var vanligt i sådana fall. Den unga flickans skönhet och mystiska leende förstärkte mysteriet kring hennes död. Det släpptes ett flertal romantiska berättelser som spekulerade i olika mysterium. Enligt en av dessa dog flickan av sorg. Denna berättelse var populär i hela Europa, liksom reproduktioner av hennes dödsmask.
 
Från tragedi till kyss av livet
Flera generationer senare dök historierna om den okända flickan i Seine åter upp. Samtidigt hade Åsmund S. Laerdal påbörjat utvecklingen av en realistisk och effektiv metod för undervisning av mun-mot-mun-metoden. Åsmund greps av berättelsen om flickan som gick en alltför tidig död till mötes. Han valde därför att anta hennes dödsmask som modell för sin nya träningsdocka, den första Resusci Anne. Åsmund var övertygad om att det skulle vara mer motiverande att lära sig livräddning om dockan var av naturlig storlek och hade ett realistiskt utseende.
 
Den barmhärtige samariten

Vid introduktionen av Resusci Anne antog företaget den livsviktiga uppgiften att väcka intresse och främja kunskapen om HLR och akutsjukvård. Som en följd av detta övergavs leksaksproduktionen. Laerdal behövde nu en ny logotyp som speglade uppdraget.  "Den barmhärtige samariten"' i vår logotyp illustrerar berättelsen om den resenär, som med osjälvisk ansträngning och omsorg, räddade livet på en total främling. Hans inställning är fylld av empati, vilket ska spegla vår inspiration för allt vi gör och utvecklar.
 
Decennier av utveckling
På 60-talet började man att överväga prehospital akutmedicin som en förlängning av avancerade sjukhus. För att dessa idéer skulle komma till praktisk användning, utvecklade Laerdal bärbar utrustning för ventilering och hantering av luftvägar. Vid samma tid började vår tradition att tillhandahålla utrustning och verktyg för lärandet.
 

Laerdal Foundation
År 1980 grundades Laerdal Foundation. Under åren har fonden stöttat många forsknings-, utbildnings- och publikationsprojekt.
 
På 80-talet stod det klart att tidig defibrillering ökar överlevnaden kraftigt, för människor som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Den insikten utlöste utvecklingen av vår halvautomatiska defibrillator, vilket gjorde det möjligt för ambulanspersonal att nu kunna ge denna livräddande behandling.
 
På 90-talet kom våra halskragar, som bidrog till att lättare undvika onödiga följdskador och handikapp, till följd av skador på halskotorna.
 
I januari år 2000 utökade Laerdal sitt samarbete med Texas-baserade Medical Plastics Laboratories Inc. (MPL). Detta genom att förvärva detta innovativa och spännande företag. Företaget heter numera Laerdal Texas och flaggskeppet som produceras där idag är vår SimMan. Med MPL öppnades nya sälj-och distributionskanaler, och det nära samarbetet med Laerdals organisation i New York stärkte den redan starka ställning som vi hade på den amerikanska marknaden.
 
Laerdal Medical satsar på ständig utveckling och vi har kunnat styra marknaden med vår innovativa produktutveckling. Under år 2002 påbörjades samarbetet med Danmark-baserade Sophus Medical i att undersöka interaktiva produkter för medicinsk utbildning. Under år 2003 förvärvades företaget och det bär nu namnet Laerdal Sophus. Företaget är ledande inom området mikrosimulering. Under första halvåret år 2004 skedde omfattande produktlanseringar, bestående av utbildningsprogram för sjukvård inom segmenten prehospital, in-hospital och för det militära.
 
Som en naturlig förlängning av mikrosimulering har Laerdal Medical intresse av att skapa produkter i virtuell verklighet för att slutföra produktportföljen. År 2004 köpte Laerdal Medical de immateriella rättigheterna, samt överföring av anställda från SimQuest. Denna grupp har nu namnet Laerdal DC och de tillverkar en rad produkter med det senaste inom virtuell verklighet. Den första produkten – vår IV arm - lanserades sommaren år 2004.
 
För att förbättra terapiportföljen och dess position inom denna produktserie, förvärvades STI i juni år 2003. Förvärvet ledde till ett mer komplett sortiment av terapiprodukter, och vi kan nu erbjuda lösningar för fixering av endotrakealtuber och ett brett utbud av produkter för spinal immobilisering. I mars år 2004 firade Laerdal Medical det officiella öppnandet av en ny fabrik i Kina. Den nya anläggningen gör att vi är bättre rustade att möta framtiden. Dels genom att ha nya fabrikslokaler av hög kvalitet som belägna i Fjärran Östern, men dessutom för att ha bättre tillgång till den snabbt växande kinesiska marknaden som sker.
 
Plats för mångfald

Idag arbetar Laerdal Medical för att hjälpa till att rädda liv genom produkter för HLR-utbildning, där vi arbetar för att man ska se vikten av HLR med god kvalité. För att förbättra din kvalite, tränar du med återkoppling i realtid. Detta kan du göra med vår QCPR-serie. QCPR står för Quality CPR.  Vi arbetar också med avancerade och livsuppehållande produkter, hantering av luftvägar, immobilisering, traumautbildningar, övervakning, defibrillering, samt utbildning där simulering används i kombination med mer traditionella inlärningsmetoder, mikrosimulering och virtuell verklighet.

 

Laerdal Global Health

Laerdal Global Health (LGH) etablerades år 2010 som ett icke-vinstdrivande systerbolag till Laerdal Medical. LGH är dedikerade att hjälpa mödrar och barn i utvecklingsländer att överleva förlossningen och tiden därpå. Upplägget består i att utveckla, designa och producera effektiva och prisvärda behandlings- och utbildningsprodukter för barnmorskor.

Mer information om Laerdal Global Health finner du på www.laerdalglobalhealth.com/