Förebyggande underhåll

En gång om året ser våra servicetekniker till att din simulator blir genomgången från topp till tå.

 1. Service hos Laerdal innehåller

 • 1 Service/år
 • Renovering eller utbyte av alla förslitningsdelar
 • Byte av hud och vener på IV arm.
 • Rengörning av produkt
 • Avslutande funktionskontroll av simulatorn
 • Dokumentation av resultat och rekommendationer.
 1. Service hos dig (endast för simulatorer) inkluderar:

 • 1 service/år (platsbesök av tekniker)
 • Renovering eller utbyte av alla förslitningsdelar, inklusive huvud hud och luftväg.
 • Byte av hud och vener på IV arm.                       
 • Kontroll och test av kompressor och linkbox.
 • Uppdatering av laerdal mjukvara till den senaste versionen.
 • Uppdatering av mjukvara i simulator och linkbox.
 • Rengörning av produkt
 • Avslutande test och genomgång av simulatorn
 • Dokumentation av resultat och rekommendationer

Teckna ett service avtal

Service som inte inkluderas i avtalet:

Laerdals förbyggande underhåll täcker inte reparation eller byte av delar som är skadade eller slitna av externa orsaker, skador på icke Laerdal utrustning eller skador som uppkommit av användande som inte rekommenderas i bruksanvisningen.

Förebyggande underhåll finns också som en del av ValuePlus som kan tecknas för 2, 3, eller 5 år.

Använd er simulator optimalt

 

Laerdal utbildningar