Vid en repetitionskurs kan ni själva välja vad ni vill repetera eller fördjupa.

Exempelvis: 

  • Kan jag göra något annorlunda för att minska förberedelsetid?
  • Hur var det nu man enklast använde scenarier?
  • Underhåller ni er simulator optimalt?

Möjligheterna är många, kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan anpassa utbildningen efter just era behov.