Den här verklighetstrogna HLR-dockan är speciellt utvecklad för livräddning av barn och för vattenlivräddningstekniker.

  • Naturligt tilltäppt luftväg kan öppnas om huvudet böjs/hakan lyfts

    och/eller käken skjuts upp med rätt teknik

  • Simulering av halspuls
  • Praktiska engångsluftvägar som förenklar rengöring
  • Avtagbara/återanvändbara ansikten
  • Använder samma ansikten/luftvägar som Little Junior HLR-docka

Se hur andra använder Resusci® Junior

Integrating simulation into nursing curriculum

Simulation training enables students to practice in a safe and protected environment and it allows teachers to provide instruction.   Läs mer ›