Gå til indhold

SimBaby

SimBaby er en avanceret spædbarnssimulator, der er ideel til træning inden for alle områder af spædbarnspleje. Med en virkelighedstro anatomi og klinisk funktionalitet er SimBaby velegnet til alle typer træning – fra rutinemæssig pleje til kritiske nødsituationer. 

Behandling af spædbørn med komplikationer kræver realistisk holdtræning for at sikre, at sundhedspersonalet er kvalificeret til at reagere, diagnosticere og behandle kritisk syge spædbørn i en nødsituation. SimBaby™ er en simulator i naturlig størrelse med realistisk anatomi og klinisk funktionalitet, som støtter elevernes træning og færdigheder gennem praktisk erfaring og sikrer de bedst mulige resultater for de yngste patienter.

Effektiv pleje og evaluering

Vurdering og pleje af spædbørn kan være meget udfordrende for sundhedspersonalet. Under et spædbarns første år sker der store ændringer under barnets fysiologiske udvikling. Simulation i undervisning kan forberede elever og fagfolk og løbende forbedre de grundlæggende og avancerede kliniske færdigheder, der er nødvendige for at sikre vores mindste patienters sundhed og velvære.

Realistisk træning

SimBaby kan hjælpe undervisere med at opnå det optimale træningsmiljø for at sikre de bedst mulige patientresultater. Ved undervisning i tværfunktionelle hold kan simulationsscenarier afspejle virkelige situationer, der giver eleven mulighed for at opleve disse situationer på liv og død, før de overhovedet har behandlet en kritisk syg patient.

Opbygning af kompetence

Patientresultater er afhængige af sundhedspersonalets kompetencer. Udførelse af procedurer som defibrillering, anlæggelse af pleuradræn og luftvejshåndtering giver eleverne mulighed for at øve grundlæggende færdigheder i et risikofri miljø, så de er bedre forberedte i nødsituationer.

Fungerer med LLEAP

Betjen SimMan 3G Essential, samt alle andre Laerdal PC-drevne simulatorer med LLEAP software. LLEAP gør det enkelt at køre simulationstræning og du kan effektivt udvikle og lede scenarier.

Fra grundlæggende simuationsscenarier til komplekse scenarier - LLEAP-styret software gør simulationstræningen enkel og effektiv.

SimBaby er en avanceret spædbarnssimulator, der er ideel til træning inden for alle områder af spædbarnspleje. Med en virkelighedstro anatomi og klinisk funktionalitet er SimBaby velegnet til alle typer træning – fra rutinemæssig pleje til kritiske nødsituationer.

Specifikationer

Normale og vanskelige luftveje

 • Luftvejene åbnes med hovedkip/hageløft og kæbeløft

 • Oropharyngeale og nasopharyngeale luftveje

 • Ventilation med pose-ventil-maske

 • Orotrakeal og nasotrakeal intubation

 • Sellicks manøvre

 • Anlæggelse af larynxmaske

 • Anlæggelse af endotrakeal slange

 • Fiberoptisk intubation

 • Anlæggelse af mavesonde

 • Variabel lungekomplians

 • Variabel luftvejsmodstand

 • Tungeødem

 • Laryngospasme

 • Pharyngeal hævelse

 • Reduceret lungekomplians

 • Intubation i højre hovedbronchus

 • Gastrisk udspilning

Lungesystem

 • Spontan vejrtrækning med variabel hastighed, dybde og regelmæssighed

 • Dobbeltsidig og ensidig hævning og sænkning af brystkassen

 • CO2-udånding

 • Normale og unormale vejrtrækningslyde – bilateralt

 • Lungelyde: normal, rallen, hvæsen, hvislen, stridor og ronki

 • Iltmætning

 • Paradoks vejrtrækning

 • Retraktioner

 • Pneumothorax

 • Enkeltsidet bevægelse af brystkasse

 • Enkeltsidede vejrtrækningslyde

 • Enkeltsidet thorakocentese med nål, medioklavikulært

 • Enkelsidet pleuradræn

Kardiovaskulært system

 • Omfattende EKG-bibliotek med hastigheder fra 20-360 BPM

 • HLR-kompressioner genererer palperbar puls, blodtrykskurve og EKG-artefakter

 • Hjertelyde: normal, systolisk mislyd, holosystolisk mislyd, diastoliske mislyd, kontinuerlig mislyd og galop

 • Manuel blodtryksmåling (BP) ved hjælp af auskultation af Korotkoff-lyde

 • Puls: enkeltsidet radial og brakial puls og dobbeltsidet femoral puls synkroniseret med EKG

 • Pulsstyrke varierer med blodtryk

 • Visning af hjerterytme med EKG-monitorering med 3 afledninger

 • 12-afledn. dynamisk EKG-display

 • Live-defibrillering, pacing og kardiovertering

Vaskulær adgang

 • Venøs adgang gennem antecubital fossae, håndryg og den lange saphenavene

 • Dobbeltsidet IO/IV anlæggelse i ben

 • IV bolus og infusion

 • Simuleret returløb af blod ved venøs kannulation

Andre funktioner

 • Udskiftelige øjne med normale, sammentrukne og udvidede (udspilede) pupiller

 • Fontanel kan være normal eller opsvulmet

 • Bevægelse af torso

 • Vokale lyde: gråd, glæde, hoste og hikke

Simuleret patientmonitor

 • Patientmonitor med detaljeret konfiguration

 • Simulerer mange parametre, inklusive: EKG, SaO2, CO2, ABP, CVP, PAP, NIBP, TOF m.m.

 • Multimediefunktioner: radiologiske filer, mediefiler, laboratorieresultater

 • Betjening med touchskærm

 • Flerniveaualarm

Softwarefunktioner

 • Brugervenlig software

 • Manuel styring af alle parametre

 • Scenarier, herunder tendenser og behandlere, kan forprogrammeres af brugeren eller downloades i SimStore

 • Optagelse via webcam

 • Gennemgang af event log sammen med synkroniseret optagelse af patientmonitor og video i lokalet

You must be logged in to submit the form.