Geneven yliopistollisen sairaalan väestövastuualueeseen kuuluu 450 000 asukasta. Sairaalassa työskentelee 1 300 lääkäriä ja 3 400 hoitajaa. SIMULHUG-simulointiohjelma otettiin siellä käyttöön vuonna 2007. Sairaalan johtava anestesiologi tohtori Savoldelli toimi sen liikkeellepanevana voimana. Hän halusi tehostaa sairaalan lääkäreiden, hoitajien ja lääketieteen opiskelijoiden koulutusohjelmaa. Hänen mielestään simulointi on tehokas menetelmä kehittää lääketieteellistä osaamista ja monitieteellisten tiimien toimintaa.

Muilta oppiminen

Ennen ohjelman käynnistämistä tri Savoldelli vieraili Toronton yliopiston St. Michael’s -sairaalassa sekä Harvardin, Cambridgen ja Massachusettsin lääketieteellisen simuloinnin keskuksissa. Niissä simulointikoulutusta käytettiin jo. Hän perehtyi simulointiprosesseihin ja niiden kehittämiseen. Toimitilat olivat käytettävissä ja sairaalan johto hyväksyi rahoituksen. SIMULHUG oli toiminnassa jo vuoden kuluttua.

Tässä ohjelmassa keskitytään monialaisen osaamisen hallintaan kriittisissä lääketieteellisissä tilanteissa, joita simuloidaan osallistujien harjoitellessa käytännön tasolla ja ohjaajan arvioidessa heidän suoriutumistaan. Opitut asiat jäävät paremmin mieliin, kun simulaatiota seuraa kattava ohjaajan johtama debriefing-tilaisuus. Osallistujat voivat tarkastella omia toimenpiteitään. Näin yksilöiden ja koko tiimin päivittäinen kliininen työ tehostuu.

SIMULHUG-ohjelmassa käytettävät koulutuslaitteet: 1 SimMan, 1 SimBaby, 1 SimNewB, 4 Resusci Annea sekä useita kouluttajia ja harjoitusnukkeja. Kaikki skenaariot on tehty itse. Tähän mennessä on esiohjelmoitu yli 35 tapausta. Ensimmäisenä täytenä toimintavuotena 2008 koulutettiin noin 250 lääkäriä, sairaanhoitajaa ja opiskelijaa. He tulivat anestesia-, pediatria- ja vastasyntyneiden osastoilta. Ohjelmaa laajennetaan kattamaan ensi- ja tehohoito, traumatiimi, ambulanssihenkilöstö ja perushoitajat.

Simulointikoulutus pakolliseksi

Sveitsissä kehitetään uutta kansallista koulutusohjelmaa tutkinnon suorittaneille anesteetikoille. Simulointikoulutuksesta tulee sen keskeinen osa. Sen odotetaan tulevan pakolliseksi anesteetikoille. Geneven yliopistollinen sairaala on nousemassa Sveitsissä annettavan lääketieteellisen simulointikoulutuksen tietopankiksi SIMULHUG-ohjelman menestyksen vuoksi.