600 vuodepaikan Great Western -sairaala sijaitsee Iso-Britannian Swindonissa. Siellä annetaan kiireellistä, pediatrista ja kotisairaanhoitoa sekä tehdään leikkauksia ja diagnooseja. Lisäksi siellä on synnytysosasto.

Sairaalassa alettiin käyttää simulointia henkilöstön koulutuksessa 1990-luvun lopussa. Simuloinnin arvioitiin parantavan hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Sairaalan koulutusosasto kouluttaa noin 2 000 henkilöä joka vuosi. He ovat sairaalassa ja sen ulkopuolella työskenteleviä, ensihoitajia ja poliiseja.

Simuloinnin ottaminen osaksi hoitoa
Hyvin varustellulla koulutusosastolla korostetaan tiimien simulointikoulutusta. Työtoverit harjoittelevat yhdessä omassa toimintaympäristössään käyttämällä arkipäiväisiä työvälineitä ja itselleen tuttuja laitteita. Lisäksi sairaalan henkilöstöä kannustetaan käyttämään simulointilaitteita koulutusten välilläkin. Koulutustilaisuuksien jälkeen järjestetään perusteelliset henkilökohtaiset debriefing-tilaisuudet, joissa simuloinnin avulla saatuja oppimistuloksia arvioidaan.

Simulointiskenaarioissa harjoitellaan säännöllisesti akuuttien kriittisten sairauksien, sydänpysähdysten, kivun, kooman ja hengitysvaikeuksien hoitamista, intubointia sekä myokardiaali-infarktin ja hengityspysähdyksen hoitamista. Koulutusvälineiksi on hankittu esimerkiksi SimMan, SimBaby, ALS-simulaattori, Resusci Anne Skills Station ja harjoitusnukkeja. Tietokoneen avulla simuloitavat kliiniset MicroSim-harjoitukset on hankittu äskettäin lääkärien ja sairaanhoitajien käyttöön.