Kööpenhaminassa Herlevyn yliopistollisessa sairaalassa toimiva Danish Institute for Medical Simulation (DIMS) perustettiin vuonna 2001. Lääketieteellisen simuloinnin yleistyminen Tanskassa on paljolti tämän yksikön ansiota. Sen anestesiaosastolla oli keskeinen merkitys kehitettäessä anestesiasimulaattoria 1990-luvun alussa. Siksi sairaalan henkilöstö sai kokemusta simulointikoulutuksesta. Anestesialääkärit ja -hoitajat innostuivat tästä uudesta koulutusmenetelmästä sekä halusivat laajentaa sen saatavuutta. Silloin syntyi ajatus simulointikoulutusinstituutin perustamisesta.

Tanskan pääkaupunkiseudulla toimii kahdeksan sairaalaa. Herlevin yliopistollinen sairaala on Tanskan toiseksi suurin. Sen vastuulla on 700 000 asukasta. Siellä on useiden lääketieteen erikoisalojen osaamista, ja se toimii koko Tanskan syöpähoidon keskussairaalana. Herlevissä on 26 osastoa, joilla työskentelee 4 000 henkilöä.

Tehokasta yhteistyötä
Herlevissä ryhdyttiin järjestämään simulointikursseja eri puolilla maata toimivalle anestesiahenkilöstölle. Tämä lisäsi lääketieteellisen simulointikoulutuksen tunnettavuutta kaikkialla Tanskassa. Pääkaupunkiseudulla havaittiin, että simulointikoulutusta kannattaa antaa alueen kaikkien kahdeksan sairaalan henkilöstöille. Pääkaupunkiseudulle päätettiin perustaa simulointikoulutusinstituutti. Rahoitus keskitettiin Herlevin yliopistosairaalaan. DIMS sai näin alkunsa.

Simuloinnin mukauttaminen yksilöllisiin tarpeisiin
DIMS on vaikuttava simulointikeskus. Sen pinta-ala on lähes 2 800 neliömetriä. Se koostuu 13 täysimittaisesta simulointihuoneesta, viidestä valvomosta, seitsemästä debriefing-huoneesta ja kolmesta luokkahuoneesta. Opetussisältö vaihtelee kunkin ryhmän tarpeiden mukaan, sillä DIMS pystyy antamaan koulutusta erilaisilla lääketieteen erikoisalueilla. Niiden asiantuntijoita on käytetty hyväksi simulointikursseja suunniteltaessa. Näin varmistetaan, että opetuksen tavoitteet täyttyvät. Ohjaajina toimii erilaisen lääketieteellisen taustan omaavia kouluttajia, mitä pidetään merkittävänä etuna.

Koulutusvälineinä on käytössä yksi SimMan 3G, kahdeksan SimMania, kolme SimBabyä, yksi SimNewB, kuusi AV-järjestelmää, kahdeksan MicroSimiä tietokoneineen, neljä Resusci Anne -asemaa ja kolme ALS-simulaattoria. Lisäksi käytössä on useita kouluttajia ja harjoitusnukkeja.

DIMS tekee yhteistyötä Kööpehaminan Rigshospitalet-sairaalan kliinisen koulutuskeskuksen kanssa sekä osallistuu kansallisten ja kansainvälisten simulointikoulutusverkostojen toimintaan. DIMS toimii lisäksi uusien Tanskaan perustettavien simulointikoulutuskeskusten tietopankkina.