Willmarissa ja Hutchinsonissa toimiva Ridgewater College on yksi 33:sta Minnesotan osavaltion korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulujärjestelmään kuuluvasta oppilaitoksesta. Siellä järjestetään runsaasti erilaista koulutusta. Se haluaa olla dynaaminen alansa ykkönen, jossa innovaatio ja erinomaisuus yhdistyvät opiskelijakeskeiseen oppimisympäristöön.

Tämän strategian osana oppilaitos harkitsi simuloinnin ottamista käyttöön luokkahuone- ja kliinisessä opetuksessa. Ridgewater onkin saavuttanut menestystä lisäämällä simuloinnin opetusohjelmaansa. Sairaanhoidon koulutusohjelman sairaanhoitaja- ja perushoitajakoulutukseen osallistuu noin 250 opiskelijaa.

Oppilaitos hankki SimMan-järjestelmän vuonna 2002 simuloinnista saamiensa kokemusten perusteella. Se osoittautui niin suosituksi, että simulointikoulutus lisättiin kaikkeen kliiniseen ja luokkahuoneopetukseen sekä laboratorioharjoituksiin. SimNewB otettiin käyttöön myöhemmin. Simuloinnista vastaava hoitotieteen kandidaatti ja sairaanhoitaja Jeanne Cleary kertoo, että omien tapauskohtaisesti laadittujen ohjelmien ja skenaarioiden jälkeen haluttiin käyttää valmiita skenaarioita. Nykyään käytetään vain niitä.

Simulointikumppanit

Ridgewater käyttää simulointia kaikissa hoitotyön kouluttamisen vaiheissa. Kliiniseen harjoitteluun käytetään vähintään kolme simulointipäivää joka lukukaudesta. Hoitotyön koulutusohjelmassa tehdään yhteistyötä lähistöllä sijaitsevien sairaaloiden, klinikoiden, vanhainkotien ja muiden hoitolaitosten kanssa koulutusohjelmia laadittaessa. Clearyn mielestä opiskelijat saavat kliinistä kokemusta näistä laitoksista, joten niille halutaan antaa vastalahja. Hän kertoo: "Autamme muuatta sairaalaa kouluttamalla siellä työskenteleviä hoitajia käyttämään uutta hoidontuotantojärjestelmää yhdistämällä lääketieteelliset ja kirurgiset yksiköt. Maaseudulla toimiville lääkäreille tarkoitetussa RPAP-ohjelmassa (lyhenne sanoista Rural Physician Associate Program) koulutetaan hoitamaan erityisiä taitoja vaativia potilaita. Simulaattoreita käytetään myös terveydenhoidon koulutuksessa. SimNewB on osa sairaanhoitajakoulutusta, ja SimMan on osa perushoitajakoulutusta."

Tehokoulutuspäivät

Ridgewaterin Senior Nursing Experience -koulutus on noussut menestykseksi. Cleary kertoo: "Havaitsimme ATI-tulostemme* heikentyneen, minkä vuoksi kehitimme skenaarioita koulutuksen tämän osan parantamiseksi. Opiskelijat osallistuvat vuorotellen tehokoulutuspäivään. Tulokset ovatkin parantuneet." Clearyn mukaan opiskelijat huomaavat eron. He esimerkiksi kertovat selviytyneensä kokeesta paremmin saamansa simulointikoulutuksen vuoksi.

Ridgewaterilla on nyt huippuluokan simulointikeskukset molemmissa toimipaikoissaan. Niissä on käytössä SimMan 3G (Mobile Simulation Unitia varten), SimMan, SimBaby, SimNewB, erilaisia VitalSim-harjoitusnukkeja ja Virtual IV.

Cleary kertoo: "Mielestämme simulointi ja aktiivinen opetusprosessi ovat auttaneet opiskelijoitamme ajattelemaan kriittisesti, ratkaisemaan ongelmia ja priorisoimaan potilaiden hoitoa. Vaikka ajankäytössä onkin eroja, kaikki opiskelijat saavuttavat skenaarioille asetetut tavoitteet. Opiskelijoiden taidot ovat nousseet heille asetettujen haasteiden tasolle. Tämä auttaa heitä saamaan paremman arvosanan ja toimimaan tehokkaammin kliinisesti."

*Assessment Technology Institute