Nykyaikainen terveydenhoito on erittäin monimutkainen prosessi. Sen dynamiikasta ja paineista huolimatta potilaita on hoidettava aina yhdenmukaisen laadukkaasti. Siksi on pohdittava, heijastaako koulutusympäristö työskentely-ympäristöä ja saavatko alan opiskelijat tarvittavan itsenäisyyden välttääkseen virheitä pelkästään oppikirjoja tutkimalla. Goldfarb School of Nursing esitti tämän kysymyksen itselleen ja tarkasteli sairaanhoitajien koulutusta uudelleen.

Koulutuksen saattaminen vastaamaan vaatimuksia

Erilaisissa tehtävissä toimivan kliinisen henkilöstön on tehtävä nopeita ja tarkkoja arvioita sekä kliinisiä päätöksiä hoitoketjun kaikissa vaiheissa. Siksi Goldfarb School of Nursing halusi saada aikaan todentuntuisen työskentely-ympäristön, jotta opiskelijoiden taidot ja itseluottamus vastaavat kliinisiä vaatimuksia.

Tämä vuonna 1902 juutalaisena sairaanhoito-opistona aloittanut oppilaitos on saanut kansallisen tason tunnustusta innovatiivisista koulutusohjelmista ja tutkimukseen perustuvasta hoitoalan kehittyneestä osaamisesta. Hoitoalan koulutusohjelmien laaja valikoima perus- ja jatkotutkinnosta aina tohtorin tutkintoon saakka korostaa oppilaitoksen halua valmistaa opiskelijat työtehtäviin sekä kannustaa lahjakkuuksia toimimaan työelämässä ja akateemisella uralla.

Merkittävä ero

Oppilaitoksen laajeneminen ja opiskelijoille asetetut vaativat tavoitteet saivat Goldfarbin käynnistämään kaikkien aikojen vaativimman hankkeensa. Se käytti 40 miljoonaa dollaria uuteen rakennukseen, jonka kehittyneet koulutustilat auttavat toteuttamaan koulutusohjelmat. Simulointikoulutusta haluttiin hyödyntää rakentamalla kuusi yhteensä vajaan tuhannen neliömetrin simulointilaboratoriota. Ne varustettiin useilla potilassimulaattoreilla, AV-järjestelmillä ja osaavilla kouluttajilla.

Kliinisen simulointi-instituutin johtaja Beth Haas on varma simuloinnin hyödyistä opiskelijoille. "Simulointilaboratorioilla on ollut suuri vaikutus opiskelijoihimme, sillä he voivat tehdä virheitä turvallisessa ympäristössä aiheuttamatta vaaraa. Opiskelijat voivat hioa taitojaan ennen potilaiden hoitamista. Lopullisena tavoitteena on parantaa hoitotuloksia ja hoidon laatua."