Darton College of Nursing -sairaanhoitajaopisto teki äskettäin ennätyksen. Vuonna 2008 siellä opiskeli 5 854 opiskelijaa 28 osavaltiosta ja 44 maasta. Opiskelijoiden määrä on noussut peräti 78 % vuodesta 2000 alkaen. Opiskelijamäärää on silti tarkoitus kasvattaa huomattavasti seuraavien 10 vuoden kuluessa.

Darton Collegen sairaanhoitotutkinnon suorittaminen kestää viisi lukukautta. Se antaa pätevyyden toimia sairaanhoitajana sairaaloissa ja vastaavissa laitoksissa. Oppilaitoksessa haluttiin optimoida koulutukseen kuluvaa aikaa, sillä laajentumissuunnitelmat tuovat tullessaan enemmän koulutustarvetta. Siksi harkittiin täydentävien koulutusmenetelmien ottamista käyttöön opetusohjelman vaatimusten täyttämiseksi.

Ajan saaminen riittämään

Simulointikoulutusta pidettiin yhtenä ratkaisuna. Vuonna 2004 hankittiin SimMan-potilassimulaattori. Sen käyttäminen jäi kuitenkin lyhytikäiseksi, koska sen avulla annettavalle koulutukselle ei nimetty vastuuhenkilöä. Tämä muuttui, kun Tracy Suber (MSN, RN) astui kuvaan. Oppilaitoksen Bridge-ohjelman koordinaattorina toimiva Tracy kiinnostui simulointikoulutuksen mahdollisuuksista. Tämä ohjelma auttoi ensi- ja sairaanhoitajia suorittamaan tutkintonsa 15 kuukaudessa. Hänen kollegansa Kristie Smith suoritti SimMan-koulutuksen peruskurssin vuonna 2007. He molemmat esittelivät, kuinka simulointi voisi auttaa opetustyössä.

Oppilaitos tuki hanketta periaatteen tasolla. Suurin este oli kliinisten skenaarioiden laatimiseen kuluva aika. Suber kertoo, että sairaanhoitajien kouluttajana hänellä ei tahtonut riittää aikaa luentojen valmistelemiseen eikä opiskelijoiden neuvomiseen ja heidän käytettävissään olemiseen…. Siksi ajan löytäminen skenaarioiden kehittämiseen oli vaikeaa.

Valmis ratkaisu

NLN:in ja Laerdalin kehittämä National League for Nursing Scenario -paketti SimManille ratkaisi ongelman. Suber kertoo: "NLN:n apu tuli tarpeeseen koulutettaessa sairaanhoitajia".

Simulation in Nursing -koulutusskenaariopaketti oli kehitetty erityisesti sairaanhoitajien koulutukseen. Opiskelijat joutuivat vastaamaan haasteisiin kymmenessä valmiissa lääketieteeseen ja kirurgiaan liittyvässä skenaariossa. Niissä esimerkiksi tarkkailtiin elintoimintoja ja hoidettiin hengenvaarallisia komplikaatioita.

Suberin mielestä skenaariot ovat kehittäneet koulutusta merkittävästi. Hän kertoo, että NLN:n skenaariot ovat vähentäneet hänen työtaakkaansa kouluttajana huomattavasti. Hän pystyy hyödyntämään lääkärien tekemiä lääkemääräyksiä, keräämään tarvittavat välineet ja ryhtymään töihin.

Suunnitteleminen etukäteen

Suber suunnittelee simulaation ottamista käyttöön koko oppilaitoksessa ja laboratorion kehittämistä. Suber suhtautuu optimistisesti simuloinnin käyttämisen laajentamiseen ja sen myönteisiin vaikutuksiin tuleviin terveydenhoidon ammattilaisiin. "Georgian osavaltio ei ole päättänyt, kuinka monta tuntia tai miten suurta prosenttiosuutta simuloimalla annetusta opetuksesta voidaan pitää kliinisenä koulutuksena, mutta asiaa pohditaan. Tutkimusten mukaan simulointi voi olla erittäin tehokasta. Uskon sen lisääntyvän opiskelijoiden määrän kasvaessa. Siitä tulee ajan mittaan merkittävä osa opetusohjelmaamme."