Julkinen ensihoitojärjestelmä kuuluu Galician sairaanhoitopiirille. Espanjan Santiago de Compostelassa sijaitseva koulutuskeskus avattiin vuonna 2000. Nykyään siellä koulutetaan vuosittain 4 500 kliiniseen henkilöstöön kuuluvaa. Tästä määrästä ensihoidon henkilöstöä on 80 %. Muut koulutettavat ovat päivystystehtävissä työskenteleviä lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä kotihoitoon erikoistuneita.

Simulointi otettiin osaksi tämän keskuksen koulutusohjelmia, sillä sitä pidettiin tehokkaampana lääketieteen koulutusmenetelmänä. Sen avulla haluttiin parantaa ensihoidon laatua ja potilasturvallisuutta Galiciassa.

Sydänkohtauksen uusiutuessa henkiinjäämismahdollisuudet ovat neljä kertaa paremmat osittain maaseutu- ja osittain kaupunkimaisessa Galiciassa kuin muualla Espanjan maaseutualueella ja tiheästi asutussa Madridin keskustassa. Suhteellisen korkea henkiinjäämisaste (14 %) johtuu osittain simulointikoulutuksesta, jossa keskitytään jokaiseen henkiinjäämisketjun osaan ja niitä harjoitellaan.

Uudet tehokkuusvaatimukset

Galician viranomaiset ovat tehneet simuloinnista pakollisen osan ensihoitajien lääketieteellistä koulutusta osaamisen parantamiseksi. Koulutus koostuu tavallisesti yhdeksän tuntia kestävästä kurssista, jonka aikana osallistujat ratkaisevat kahdeksan erilaista kliinisen hoidon skenaariota. Ne on kehitetty, jotta koulutusohjelma sisältää tarvittavat osa-alueet ja jotta varmistetaan, että koko ensihoitohenkilöstö perehtyy harvinaisiin mutta ensihoidossa esiintyviin tapauksiin. Huomiota kiinnitetään yksilöiden ja tiimien suorituskykyyn. Ennen koulutustilaisuuksia järjestetään valintakokeet. Skenaarioiden jälkeen järjestetään perusteelliset henkilökohtaiset ohjaajan johtamat debriefing-tilaisuudet, jotta koulutus jää paremmin mieliin. Galician ensihoidon simulointikeskus on kehittynyt alueelliseksi osaamiskeskukseksi.

Mainiot asiat tulevat pienissä pakkauksissa

Keskuksen ulkopuolella ja sen suhteellisen pienissä 60 neliömetrin tiloissa järjestettävät koulutusohjelmat osoittavat selvästi, että rajoitetussa tilassa saadaan aikaan paljon. Käytettävissä on simulointihuone, valvomo ja briefing/debriefing-huone sekä 2 SimMania, 2 SimBabyä, AV-järjestelmä, 7 ALS-simulaattoria sekä useita kouluttajia ja harjoitusnukkeja.

Simulointiambulanssin rakentamista suunnitellaan.