Kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon lisäksi, Gjøvik University College tarjoaa myös yksivuotisia terveystiedon opintoja, useita 18 kk jatkokoulutuksia erikoissairaanhoitajille sekä ylempiä korkeakoulututkintoja.

 

Siirtyminen taitojen harjoittelusta täyspainoisiin simulaatioihin.

Two Gjøvik University College student examining a simulated patient.

Korkeakouluun hankittiin  SimMan vuonna 2002, mutta sitä käytettiin aluksi lähinnä vain taitojen harjoitteluun. Vielä vuosituhannen vaihteessa täysimittainen simulaatiokoulutus oli useimmille uusi käsite. Saadakseen ensikäden tietoa ja kokemuksia uudesta menetelmästä, tiedekunnan jäsen ja primus motor Terje Ødegården alkoi  järjestää simulaatioikoulutusta lähistöllä olevissa sairaaloissa ilmaiseksi. Myöhemmin Ødegårdenin tiimi pystyi järjestämään koulutuksia, joista kertyi tuloja, joiden avulla korkeakoulun omille simulointitiloille pystyttiin luomaan taloudellinen pohja. Opetuksen laatu parani sitä mukaa, kun  opittiin tunnistamaan opiskelijoiden koulutustarvetta. Kuten  dekaani Roger Lian tähdentää: ''Olen hyvin varma siitä, että simulaatiokoulutus auttaa parantamaan hoidon laatua ja asiakkaiden tulevia tarpeita.''

 

                                                                    

Simulaatio-ohjelma

Tällä hetkellä korkeakoulussa annetaan opetusta kompetenssihallinnasta, kriisinhallinnan suunnittelusta ja standardihoidon koulutuksesta ja siellä käytetään sekä taitojen harjoittelua että täysimittaisia simulaatioita  eri opetustarkoituksiin. Pitkähköt, henkilökohtaiset ohjaajan johtamat jälkiarvioinnit ovat osa koulutusta, jossa skenaarioiden aikana taltioituja videoita käytetään kuvaamaan mikä meni hyvin ja missä tarvitaan lisäharjoittelua.

Korkeakoulu antaa myös edelleen  simulaatiokoulutusta  ulkopuolisille asiakkaille kuten julkisille sairaaloille ja organisaatioille.   Lisäksi se kouluttaa myös ohjaajia (Train the trainer -kurssit). Kaikkiaan korkeakoulussa annetaan simulaatiokoulutusta noin tuhannelle hengelle vuodessa.

 

Harjoittelutila

Korkeakoulussa on neljä täysvarusteltua simulointihuonetta, kaksi valvontahuonetta, neljä luokkahuonetta  (joita käytetään myös jälkiarviointiin), kaksi auditoriota, laboratorioita ja 24 sairaalavuodetta.

 

Pääministeri avaa laboratoriot

Prime Minister Jens Stoltenberg reached a speed of 130 km/hour trying out the ambulance at Gjøvik University College. 
Kuva: Maria Lillemoen. 

Aikaisemmin tänä vuonna Norjan pääministeri Jens Stoltenberg avasi virallisesti esilaboratorion ja ambulanssisimulaattorin. Hän vaikuttui projekteista suuresti. Liikkuvalle alustalle kiinnitetyn ambulanssisimulaattorin avulla opiskelijat pääsevät  kokemaan, millaista on potilaan hoitaminen "tien päällä". 

Dekaani Roger Lian lisää: ''On tärkeää kehittää ambulanssitaitoja, sillä vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, ja meidän on pidettävä kiinni potilasturvallisuudesta.''   

                                                                 

Henkilöstö

 • Ohjaaja
 • 1  teknikko
 • Talon sisäiset kouluttajat:
  • 11 sairaanhoitajaa (opiston opetushenkilökuntaa)
  • 1 radiologiateknikko
 • Muut kouluttajat:
  • 3 lääkäriä
  • 1 tehohoidon sairaanhoitaja
  • 1 sairaanhoitaja

 

Mitä on saavutettu

Huippunykyaikaisten  simulointitilojen ansiosta jokainen tämän oppilaitoksen hoitajaopiskelija pääsee suorittamaan minimimäärän käytännön täyspainoisia simulaatioita ja koulutus tapahtuu turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Harjoitusten jälkeisten jälkiarviointien ansiosta simulaatiokoulutus  auttaa näitä opiskelijoita valmistautumaan käytännön kliiniseen työhön paljon paremmin.