Näissä kaikissa kolmessa sairaalassa (ja monissa muissakin terveydenhoito-organisaatioissa) oli puutteita peruselintoimintojen tukemiskoulutuksessa. Siksi aikaa ja rahaa tuhlattiin, ja henkilöstön taidoissa tukea peruselintoimintoja oli suuria vaihteluita.

Muutosta haluttiin
Näiden kolmen sairaalan kohtaamista haasteista saadaan yhteenveto tarkastelemalla Mercy Medical Centeriä. Tämä pieni akuutteihin tapauksiin keskittyvä sairaala koostuu kahdesta rakennuksesta, jotka sijaitsevat 40 kilometriä Dubuquesta länteen. Niissä työskentelevästä 1 350 henkilöstä 800 tarvitsi joka toinen vuosi tehtävää peruselintoimintojen tukemisen sertifiointia. Perinteinen peruselintoimintojen tukemisen koulutus aiheutti jatkuvasti ongelmia. Koulutuksesta jäätiin pois ilmoittamatta asiasta etukäteen. Muistutukset koulutuksesta eivät tehonneet. Koulutustiloja ja kouluttajia ei ollut tarpeeksi. Aikataulut muuttuivat osa-aikaisen henkilöstön vaihtuessa ja työvuorojen muuttuessa. Lisäksi ohjelma aiheutti suuret hallintokustannukset. Kun kustannuksia ryhdyttiin tarkastelemaan, haluttiin löytää muita koulutusmenetelmiä.

"Kaikki sujui itse asiassa helposti"
Kun vaihtoehtoja oli arvioitu, kaikissa kolmessa sairaalassa otettiin käyttöön HeartCode BLS -ratkaisu. Tämä vuorovaikutteinen omatoimisuuteen perustuva sähköinen oppimisohjelma täyttää kaikki Yhdysvaltojen sydänliiton (American Heart Association) terveydenhoidon ammattilaisille asettamat peruselintoimintojen tukemisen osaamisvaatimukset.

Kun HeartCode BLS -ohjelma otettiin käyttöön, Boston Medical Center jaotteli henkilöstönsä kahteen ryhmään edellisen sertifioinnin voimassaolon raukeamisajankohdan mukaan. Näin muodostui joulukuun ja toukokuun ryhmä. Nykyään järjestetään kolme 12 tunnin taitojenkohennuspäivää kahdesti vuodessa. Henkilöstö suorittaa sähköisen kurssin ennen tähän koulutukseen osallistumista. Tämän jälkeen heidän on läpäistävä näyttökoe sertifioinnin uudistamiseksi. Keskuksen edustajan mielestä henkilöstö on suhtautunut uuteen järjestelmään myönteisesti. Se käyttöönotto sujui helposti.

Paremmat tulokset potilaan, henkilöstön ja organisaation kannalta
Kettering Medical Center on lähes kaksinkertaistanut onnistuneiden elvytysten määrän 14 prosentista (joka sekin ylittää AHA:n vertailuluvun 12 %) 27 prosenttiin, kun HeartCode BLS otettiin käyttöön. Lisäksi peruselintoimintojen koulutuskustannuksia on säästynyt lähes 600 000 dollaria. Myös Boston ja Mercy ovat säästäneet huomattavasti. Samalla yhä suurempi osa läpäisee näyttökokeen, hallinnollista tukea tarvitaan yhä vähemmän ja koulutukseen kuluvaa aikaa säästyy.

Kettering Medical Centerissä HeartCode-ohjelmaan osallistunut kertoo saaneensa lisää itsevarmuutta siltä varalta, että hänen on käytettävä oppimiaan taitoja.