Emergency Consultants Inc. perustettiin lähes sattumalta vuonna 1984. Texasin terveydenhoitovirasto pyysi Jerry Reicheliä (ECI:n toimitusjohtaja) auttamaan ensihoitokoulutuksen järjestämisessä. Ensihoidon ammattilaisena hän oli jo kouluttanut ensihoitajia Texasin West Columbiassa. Pian havaittiin, että tarvittiin järjestelmällistä ensihoitokoulutusta yhdenmukaisten ja ajan tasalla pidettävien kurssien pitämiseksi, jotka vastaavat ensihoidon perusluonnetta ja tarpeita. Aluksi kursseja järjestettiin koulutettavien toimipaikoissa. Siihen kului aikaa, ja monesti opetusryhmien koot jäivät liian pieniksi. Hän päätti perustaa erikoistuneen koulutuskeskuksen ja hankkia sinne kouluttajia sekä laitteita, jotka eivät pelkästään tehosta oppimista vaan myös syventävät koulutusta. Lisäksi ensihoidon eri alojen ammattilaisille tarjoutuu mahdollisuus tavata toisiaan ja vaihtaa kokemuksia keskenään.

Emergency Consultantsilla on nykyään 600 neliömetrin koulutuskeskus Texasin Deer Parkissa ja toimisto West Columbiassa. Tämä yritys kouluttaa vuosittain yli 250 ensihoitajaa.

ALS Simulator mahdollistaa skenaariopohjaisen koulutuksen

Emergency Consultants Inc. hankki ALS Simulatorin noin kahdeksan kuukautta sitten. "Tarvitsimme harjoitusnuken skenaariopohjaisten potilasharjoitusten järjestämiseksi. Koulutettavat tarkistavat sykkeen, asettavat tipan paikalleen ja ottavat EKG:n", sanoo Emergency Consultants Inc:n varatoimitusjohtaja Scott Reichel. Ennen ALS Simulatorin hankkimista käytettiin erillisiä harjoitusnukkeja. Hengitysteiden avaamista harjoiteltiin Intubation Trainer -pään avulla. EKG otettiin IV-käsi- ja rintakappaleen avulla. Kaikki haluttiin yhdistää ALS Simulatorin avulla.

Simulointi osaksi opetusohjelmaa

"Simuloinnin ottaminen osaksi opetusohjelmaa vaati uudenlaista ajattelua. Aluksi pelkkä aiheesta puhuminen tuntui hankalalta, mutta kun ALS Simulator otettiin käyttöön, se kokosi kaiken yhteen. Koulutettavat pitävät sen todentuntuisuudesta, varsinkin ihosta. Se on erittäin modulaarinen, eikä sitä tarvitse korjata edellisten mallien tavoin. ALS Simulator tekee vaikutuksen useimpiin koulutettaviin. He pitävät nopeudesta ja mahdollisuudesta mitata verenpaine aidosti."

Koulutuskeskuksissa on muitakin perustaitojen koulutuslaitteita, kuten intubointipäitä, ja ambulanssivarusteita, kuten imulaite ja kasvosuojuksia. Myös niiden käyttämistä opetellaan osana koulutusta.

ECI antoi aluksi ensihoitokoulutusta Texasinlahden rannikolla toimivalle petrokemianteollisuudelle. Ohjelmaa on täydennetty useilla kursseilla, kuten eri tasoisilla kenttäkoulutuspäivillä sekä kertaus- ja sertifioinnin uusimiskursseilla. Lisäksi tarjolla on elvytys-, ensiapu- ja automaattidefibrillointikursseja sekä vaarallisten aineiden käsittelykoulutusta. Deer Parkin koulutuskeskusta on laajennettu äskettäin. Koulutusta järjestetään myös asiakkaiden omissa tiloissa. EMERGENCY CONSULTANTS INC. järjestää jatkuvaan oppimiseen perustuvan koulutuksen lisäksi ensihoitajien seurantaa ja raportointia. Kaikki annettava koulutus perustuu OSHA- ja DSHS-ohjeisiin. Koulutustuntien määrä ja niillä käsitellyt aiheet dokumentoidaan.

Nykyinen koulutusvalikoima

  • PELASTUSKOULUTUS - Pelastaminen korkeista paikoista, ahtaista tiloista ja ojista
  • SUURONNETTOMUUDET - ECI auttaa järjestämään suuronnettomuusharjoituksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. EMERGENCY CONSULTANTS, INC. on laatinut ja toteuttanut useita suuronnettomuuksien pelastusharjoituksia yhteisöille, tuotantolaitoksille ja lentokentille.
  • PALOKUNTIEN KOULUTTAMINEN - Ensiapu, elvyttäminen, automaattinen defibrillointi ja potilaan valmisteleminen kuljetusta varten. Lisäksi koulutetaan palopumppujen käyttämistä ja hälytysajoneuvojen kuljettamista.
  • ENSIHOITOKOULUTUS - ECI järjestää kattavaa ensihoitokoulutusta, kuten perus- ja kertauskoulutusta.
  • VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELYKOULUTUS - Asiakaskohtaisesti mukautettua vaarallisten aineiden käsittelykoulutusta (esimerkiksi syanidi, fosgeeni ja vetyfluorihappo)
  • HENKILÖSTÖN KOULUTTAMINEN - Ensiapu, elvyttäminen, automaattinen defibrillointi ja vaarallisten aineiden käsittely, työturvallisuus, sähköturvallisuus, haarukkatrukin käsittely turvallisesti ja muita kursseja

Emergency Consultants Inc. järjestää ensihoito-, vaarallisten aineiden käsittely-, pelastus- ja palosammutuskoulutusta sekä vuosittain vaadittavaa henkilöstön OSHA-koulutusta.