ETR (lyhenne sanoista Emergency Training Resources) on Danbury Health Care Affiliates -yhteenliittymän Danburyn sairaalassa toimiva ensihoidon ja turvallisuuden koulutusyksikkö. Tämä yhteenliittymä tuottaa terveydenhoidon palveluita Danburyn alueella. ETR on järjestänyt kehittyneitä konsultointi- ja koulutusohjelmia yrityksille, turvallisuudesta vastaaville yksiköille, terveydenhoidon organisaatioille ja julkiselle hallinnolle vuodesta 1999 alkaen.

ETR antaa peruselintoimintojen tukemisen perus- ja jatkokoulutusta sairaankuljetus- ja ensihoitohenkilöstölle sekä tavallisille kansalaisille osana asuinyhteisön hyvinvointia kehittäviä projekteja. Koulutusohjelmien valikoima on laaja. ETR pystyy mukauttamaan koulutusohjelmansa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Se on Connecticutin osavaltion ensimmäinen koulutusorganisaatio, joka pystyy järjestämään sydämen toimintojen tukemisen jatkokurssin.

Todellisuuteen pohjautuvaa koulutusta lääketieteen ammattilaisille ja omaishoitajille

ETR halusi toteuttaa erilaisia todellisuuteen pohjautuvia koulutusskenaarioita erilaisille asiakkailleen, esimerkiksi perheenjäsenille, jotka halusivat oppia elvyttämään kuntoutuvan sydänpotilaan, tai akuuttipoliklinikoiden lääkäreille, joiden on hoidettava ampumahaavoja.

ETR:n koulutuskoordinaattori Rommie Duckworth huomasi, että lääketieteellisestä koulutuksesta tai yleisestä osaamisesta huolimatta oppikirjojen sisällön muuntaminen todellisissa hätätilanteissa tarvittavaksi osaamiseksi merkitsi melkoista haastetta kouluttajille. Siksi hän perusti koulutusohjelmat tämän aukon paikkaamiseksi.

Oppimisympyrän ottaminen käyttöön

Oppimisympyrä-konsepti koostuu viidestä oppimistyylistä. Kun niitä sovelletaan oikeassa järjestyksessä, tietyn tehtävän vaatima osaaminen opitaan vaiheittain.

Tähän lähestymistapaan perustuvat koulutusratkaisut saivat Rommie Duckworthin ottamaan yhteyden Laerdaliin simulointilaboratorion perustamiseksi. Hän halusi kokonaisratkaisun eikä vain yksittäisiä laitteita.

Osaamisen kasvattaminen ja ylläpitäminen turvallisessa ympäristössä

ETR halusi tyydyttää kaikki koulutustarpeet uusien taitojen ja priorisoinnin opettamisesta turvallisten päätösten tekemiseen nopeasti hätätilanteiden laajentuessa, jotta tiimien osaamista voidaan kehittää todellisuutta vastaavissa olosuhteissa.

Ensimmäisen SimMan-sukupolven lisäksi ETR otti käyttöön BLS/CPR-harjoitusnuket, osaamismittarilla varustetun Resusci Annen, erilaiset IV-käsivarret ja intubointipäät. Duckworth huomasi, että koulutettavat tuntevat olonsa turvallisemmaksi, kun heidän osaamisensa yhdistetään Laerdalin tuotteisiin. "Kun SimMan otettiin käyttöön, se auttoi koulutustiimiä näyttämään, kuinka kaikki palaset osuvat kohdalleen …. Koulutettavat oppivat uusia taitoja luottavaisin mielin käyttämällä erilaisia myös erittäin vuorovaikutteisia harjoitusnukkeja".

Kaikki vaiheet simuloidaan arvioimalla suorituskyky skenaarion päätyttyä

Duckworth odottaa innokkaasti koulutusskenaarioiden käyttämistä koulutettavien suorituskyvyn arvioimiseksi simuloinnin jälkeen ja ETR:n koulutusohjelman muuttamista kattavaksi simulointikokonaisuudeksi. Duckworth kommentoi Laerdalin tukea simulointilaboratoriota kehitettäessä: "Myyntipäälliköt ja tekniset asiantuntijat ovat osoittaneet hallitsevansa tuotteet. Esittämiini kysymyksiin ja havaitsemiini ongelmiin suhtauduttiin vakavasti. Kaikki vaikuttivat asiantuntevilta. Olen saanut Laerdalilta erinomaista asiakaspalvelua."