Kööpenhaminan tulipalossa vuonna 1728 joka neljäs rakennus tuhoutui. Sen jälkeen perustettiin Kööpenhaminan palovakuutuslaitos, joka tunnetaan nykyään nimellä TrygForsikring. Tämä alun perin muutamien Kööpenhaminan asukkaiden perustama vakuutusyhtiö perusti vuonna 1991 TrygFonden-säätiön, joka keskittyy edistämään turvallisuutta sekä paikallisesti että koko Tanskassa. Tämä säätiö on käynnistänyt useita turvallisuutta parantavia ohjelmia oman tutkimustyönsä ja kumppaniensa arvokkaan kokemuksen ja osaamisen pohjalta, jotta säätiön perustarkoitus eli ihmishenkien pelastaminen, inhimillisen kärsimyksen vähentäminen ja ihmisten päivittäisen elämänlaadun parantaminen toteutuu.

Tanskan kouluissa toteutetun projektin tausta

Vuonna 2005 TrygFonden kehitti ja aloitti projektin, jossa jaettiin ilmainen ensiapukoulutussarja kaikille Tanskan seitsemäsluokkalaisille. TrygFonden-säätiön mielestä tämä kouluissa toteutettu projekti oli erinomainen tilaisuus laajentaa ensiapuosaamista koko kansan keskuudessa, sillä säätiö oli sitoutunut ensiapukoulutuksen antamiseen ja useisiin siihen liittyviin ohjelmiin. TrygFonden rahoitti 35 000 henkilökohtaisen koulutussarjan (Mini Anne / CPRAnytime ja DVD-opetuslevy) kaikille 806 tanskalaisen koulun 12–14-vuotiaille oppilaille.

Liikunnanopettajien toteuttama koulutus järjestettiin luokkahuoneissa kouluaikana. Koulutuksen päätyttyä oppilaita kehotettiin viemään sarjansa kotiin, jotta myös perheenjäsenet ja ystävät voivat käyttää sitä. Henkilökohtaisten koulutussarjojen jakamisen lisäksi TrygFondenin viestintäpäällikkö Trine Heidemann otti kouluprojektin järjestämisen hoitaakseen. Ensiapukoulutusta voidaan levittää koulujärjestelmän kautta. Siksi Trine Heidemann ehdotti Tanskan terveysministerille, että tästä koulutuksesta tehdään pakollinen. TrygFonden puolestaan sitoutuisi lahjoittamaan MiniAnne / CPRAnytime -sarjat kaikille seitsemäsluokkalaisille.

Saavutukset

MiniAnne/CPR Anytime -sarjan kotiin vieneiden oppilaiden täyttämien kyselyjen mukaan yksi oppilas levitti ensiapuosaamista keskimäärin 2–3 henkilölle. Tämä osoittaa, että koulutussarjojen avulla ensiapuosaaminen leviää kansalliselle tasolle.

Lisäksi ensiapukoulutus otettiin vuonna 2006 osaksi Tanskan koulujen opetusohjelmaa. Vaikka ensiapukoulutus ei ole täysin pakollista, sitä annetaan nykyään useissa kouluissa. Yli puolet Tanskan peruskouluista ottaa koulutussarjoja vastaan TrygFonden-säätiöltä. Trine Heidemann arvioi tulevaisuutta: "Ensi keväänä arvioimme koulutussarjojen jakamista maksutta. Kun saamme selville heikkoudet ja haasteet, yritämme saada lisää kouluja osallistumaan ohjelmaan".