Stavangerin yliopistollinen keskussairaala on Norjan neljänneksi suurin. Siellä tuotetaan perusterveydenhoidon palveluita 300 000 lähiseudun asukkaalle sekä erikoissairaanhoidon palveluita 470 000 asukkaalle, kuten tehohoitoa ja neurokirurgiaa. Sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 65 000 potilasta, ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Tässä 700 vuodepaikan sairaalassa työskentelee 5 500 henkilöä. Heistä 1 600 on sairaanhoitajia ja 600 lääkäreitä. Tärkeimpiä toimintoja ovat potilaiden hoitaminen, tutkimustyö sekä terveydenhoidon ammattilaisten, potilaiden ja heidän läheistensä kouluttaminen. Yli 70 % kaikista sairaalakäynneistä on akuutteja.

Kaikkien taitoja huolehtia peruselintoiminnoista kohennetaan

Stavangerin yliopistollisessa keskussairaalassa oli riittävästi ensiapukouluttajia terveydenhoidon ammattilaisten kouluttamiseksi. Sairaalan hallitus halusi kuitenkin antaa tätä koulutusta koko henkilöstölle. Tavoitteeksi asetettiin koko henkilöstön osaamisen kehittäminen, jotta kaikki ammatillisesta taustasta riippumatta osaavat antaa ensiapua sydämen pysähdyttyä. Lisäksi haluttiin kouluttaa mahdollisimman monta potilaiden lähiomaista. MiniAnne/CPRAnytime-ryhmäkoulutus mahdollistaa useiden henkilöiden kouluttamisen yhdessä alle puolessa tunnissa. Stavangerin yliopistollisessa keskussairaalassa arvioitiin, että tämä menetelmä toimii tehokkaammin ja tulee edulliseksi. Näin ollen sairaala päätti kouluttaa 5 000 työntekijää puolessa vuodessa.

Rahoitus

Sairaala antoi yhden MiniAnne/CPRAnytime-sarjan jokaisen työntekijän käyttöön. Sarja sisältää henkilökohtaisen ilmalla täytettävän harjoitusnuken, joka soveltuu tekohengityksen ja sydänhieronnan harjoitteluun, sekä 24 minuuttia kestävän vuorovaikutteisen DVD-levyn.

Sairaala tekee yhteistyötä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että heidän osaamisensa täyttää vuoden 2005 pelastusvaatimukset.

Projektin suunnitteleminen

Koko sairaalan henkilöstön puolen vuoden mittaisesta koulutusohjelmasta kerrottiin julisteiden, esitteiden ja intranetin avulla. Samalla tiedotettiin sydänpysähdyksistä, esimerkiksi niiden määrästä, henkiinjäämisestä, kenellä niitä ilmaantuu ja maksuttoman MiniAnne/CPRAnytime-sarjan viemisestä kotiin ystävien ja sukulaisten kouluttamiseksi.

Ryhmäkoulutusta

50 henkilölle tarkoitettuun neuvotteluhuoneeseen vietiin DVD-soitin, vahvistin ja suuri näyttö. Ryhmäkoulutusta varten varattiin yhdeksän työpäivää, joten osallistujat voivat saapua silloin kun se heille parhaiten sopii. Koulutustilaisuuksissa oli mukana kaksi ohjaajaa 50 työntekijän harjoitellessa. Osallistuminen kurssille ja MiniAnne/CPRAnytime-sarjan saaminen kirjattiin henkilöstöluettelon avulla. Henkilöstöä kehotettiin osallistumaan vapaaehtoiseen ensiapukoulutukseen. Ne, jotka eivät voineet tai halunneet osallistua ryhmäkoulutukseen, harjoittelivat MiniAnne/CPRAnytime-sarjan avulla työpaikallaan tai kotonaan. Ryhmäkoulutukseen osallistumattomien työntekijöiden koulutusvastuu annettiin kunkin poliklinikan johdolle.

Saavutukset

Yli 5 000 työntekijää osallistui ensiapukoulutukseen suunnitellun puolen vuoden aikana. Saadun palautteen mukaan peruselintoimintojen tukemistaidot paranivat huomattavasti koulutuksen tuloksena. Ensiapuohjaaja Leif Moen kertoo, että kaikista oli mukavaa harjoitella yhdessä ammatillisesta taustasta huolimatta. Tällaista koulutusta pidettiin hauskempana. MiniAnne/CPRAnytime-koulutuksen tehon arvioimiseksi noin 60 satunnaisesti valitun työntekijän ensiaputaidot arvioitiin ennen koulutusta ja puolen vuoden kuluttua. Jälkimmäinen arviointi osoitti, että oikein tehtyjen sydänhierontojen mediaani kaksinkertaistui koulutuksen jälkeen.

Arvioidut koulutuskustannukset

Sairaala maksoi alle 30 euroa yhdestä MiniAnne/CPRAnytime-sarjasta. 11 työntekijää käytti yhteensä 370 työtuntia kampanjan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen (4 minuuttia työntekijää kohden). Lisäksi koko henkilöstö käytti puoli tuntia koulutukseen osallistumiseen.