Etelä-Tiroliksi kutsuttu itsenäinen Bolzano-Bozenin provinssi sijaitsee Alpeilla Pohjois-Italiassa Itävallan rajalla.

Sen maasto on erittäin vuoristoista. Se tunnetaan suuresta laaksojen määrästä. Virallisia kieliä ovat italia ja saksa, jota puhutaan yleisimmin. Tällä alueella asuu puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi siellä käy vuosittain 13 miljoonaa matkailijaa. Suurimmissa kaupungeissa Bolzanossa ja Meranossa on suuret sairaalat. Lisäksi eri puolilla aluetta on kuusi pienempää sairaalaa.

Haastava tilanne ensihoidossa Weisses Kreuzille

Tällä alueella ensihoito on hankalaa, sillä kylät sijaitsevat hajallaan tyypillisessä alppimaisemassa. Sääolosuhteet vaihtelevat. Vuoristotiet ovat jyrkkiä, ja niillä tuulee usein. Tämän alueen merkittävin ensihoidon antaja Weisses Kreuz (Valkoinen risti) on perustettu vuonna 1965 auttamaan sairaita ja loukkaantuneita ihmisiä sekä varmistamaan turvallinen kuljetus sairaalaan. Weisses Kreuz on nykyään yksi merkittävimmistä ensihoidon antajista Euroopan mantereella.

Sen pääkonttori ja keskeisin ambulanssiasema sijaitsevat pääkaupungissa Bolzano-Bozenissa. Hallintokeskuksen lisäksi siellä on koulutustiloja ja ambulanssihelikopterin tukikohta.

Ensihoidon organisoiminen

Päivystyskeskusten henkilöstö ja lääkärit pystyvät arvioimaan hätätapauksissa tarvittavat resurssit. Italiassa ambulanssihenkilöstölle on annettu vähemmän potilaan hoitamiseen liittyviä tehtäviä kuin muissa maissa. Siksi lääkärit auttavat heitä käyttämällä pieniä hyvin varusteltuja rendezvous-ajoneuvoja tai helikoptereita, jos tarvitaan syvällisempää hoitoa. Ambulansseissa on kaksi ensihoitajaa ja joskus sairaanhoitaja. Heillä on välineinään esimerkiksi HeartStart MRx, jossa on 12-kanavainen EKG-laite, kapnografi, SpO2 / BP ja QCPR (Quality CPR). Useimmissa ambulansseissa on defibrillaattorin ja niskatuen kaltaisia hoitovälineitä.Koulutus

Ensihoitajat suorittavat Weisses Kreuzin oman ambulanssikoulutuksen, joka perustuu kansallisiin ja alueellisiin vaatimuksiin. Koulutuksessa on kolme tasoa, joihin liittyy loppukokeet. Parhailla ensihoitajilla on 260 tunnin teoriakoulutus ja vähintään 160 tunnin työharjoittelu. Lisäksi vuosittain vaaditaan kertauskoulutusta ja sertifioinnin uudistamista. Weisses Kreuz antaa erityiskoulutusta tietyille ensihoitajille, lääkäreille ja sairaanhoitajille, jotta he selviytyvät Alpeilla esiintyvissä vaikeissa sääolosuhteissa.

Simulointikoulutusta

Weisses Kreuz otti potilassimulaattorit käyttöön heti niiden tultua saataville. Koulutuksessa käytetään aktiivisesti SimMania ja SimBabya. Kaikki skenaariot tallennetaan. DVD-tallenteet analysoidaan debriefing-tilaisuudessa, jotta simulointikoulutuksen antamat oppimistulokset vahvistetaan.

Laadunvarmistus

Laadunvarmennus on Weisses Kreuzille ensisijaisen tärkeää. Sen ammattimainen koulutusyksikkö varmistaa ensihoito- ja ensihoitajakoulutuksen antamisen lisäksi, että hankittu osaaminen ja taidot pysyvät ajan tasalla. Osaamisen kehittämiseksi jatkuvasti ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi Weisses Kreuz on ottanut käyttöön QCPR-konseptin, jossa potilaan rintakehälle asetetaan tunnistimet sydänhieronnan laadun varmistamiseksi. Italian elvytyskomitean ohjeissa kehotetaan toimimaan näin. Weisses Kreuz pystyy uuden tekniikan avulla pitämään hoidon laadun aina yhdenmukaisena.

Projekti henkiinjäämismahdollisuuksien parantamiseksi

Etelä-Tirolin vakituisten asukkaiden lisäksi Weisses Kreuz antaa ensihoitoa myös miljoonille tällä alueella vuosittain vieraileville matkailijoille. Useita projekteja on käynnistetty turvallisuuden ja kliinisten tulosten parantamiseksi:

1. Ensiapukoulutuksen antaminen asukkaille

Vähintään 4 000 koululaista harjoittelee ensihoitoa itsenäisesti MiniAnne/CPRAnytime-ohjelman avulla. Seurantatutkimuksesta vastaa professori, LKT Uwe Kreimeier Münchenin sairaalasta työryhmineen.

2. Ensiapuosaamisen levittäminen

Weisses Kreuz on julkaissut maksuttoman iPhonessa ja iPod Touchissa toimivan ensiapuoppaan. Tämä muissakin älypuhelimissa toimiva sovellus on käytettävissä englannin-, saksan- ja italiankielisenä. Sovellus on tähän mennessä ladattu yli 250 000 kertaa. Voit ladata sen napsauttamalla tätä: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295175159&mt=8