Skotlannin CS MEN (The Clinical Skills Managed Educational Network) on ottanut haasteekseen toteuttaa perusperiaatteensa kliinisten taitojen koulutuksesta Skotlannissa ottamalla ensimmäisenä käyttöön täysvarustellun mobiilin simulaatiojärjestelmän.  

Tämä mobiilien kliinisten taitojen yksikkö on osa Skotlannin kliinisten taitojen strategiaa, ja se käynnistettiin osana kaksivuotista pilottitutkimusta tammikuussa 2009. Tavoitteena on, että Skotlannista tulee sekä kansallinen että kansainvälinen esimerkki laatuvarmistetusta kliinisten taitojen koulutuksesta. 

Maantieteellisten ja ammatillisten rajojen ylittäminen 

CS MENin tärkeimpiä tavoitteita oli ratkaista koulutuksen jatkuvaan saatavuuteen liittyvät ongelmat. Skotlannissa viidenne väestöstä asuu syrjä- ja maaseuduilla. Kehittämällä mobiili yksikkö asiantuntiakoulutusta varten oli ihanteellinen ratkaisu maantieteellisten ja ammatillisten rajojen ylittämiseen. 

Dr. Jean Ker, projektin kliininen johtaja selitti: “Haasteena oli varmistaa, että koulutus vastaa julkisen terveydenhuollon tarpeita Skotlannissa. Ennakkoarvioinnin jälkeen Skotlannin NHS Education suostui rahoittamaan mobiilin simulaatioyksikön rakentamisen, joka tarjoaisi tilat, osa-aikaiset kouluttajat ja nykyaikaiset simulaatiolaitteet. Koulutusta annetaan yhteistyössä Skotlannin moniammatillisten kouluttajien kanssa.” 

Täysvarustettu erilaisia terveydenhuollon koulutustarpeita varten 

Kartoittaakseen koulutustarpeita, CS MEn teki kyselytutkimuksen syrjä- ja maaseudulla työskentelevien lääkäreiden keskuudessa BASICS*, RRHEAL** and SCSN*** -verkkojen välityksellä siitä milaisia välineitä yksikköön tarvitaan. Välineitä ovat mm. potilassimulaattorit, SimMan ja SimBaby, audiovisuaaliset välineet jälkiarviointia varten sekä muut rutiinilaitteet ilmateiden hallintaan ja potilaan immobilisaatioon, kuten Laerdalin imuyksikkö ja BaXstrap selkärankatuki. 

Näin se toimii 

Mobiili yksikkö toimitetaan ilman henkilökuntaa, mutta ennen kuin se lähtee jollekin tietylle alueelle, vähintään kahden ko. alueelta valitun kouluttajan on käytävä erityinen kaksipäiväinen kurssi Scottish Clinical Skills Simulation Centre -keskuksessa Stirlingissa. Koska mukana kuljetettavia laitteita on tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon, kouluttajat voivat käyttää seuraavia koulutusmoduuleja: 

  • Aikuisen, lapsen ja raskaana olevan ensiapu
  • Yleistaidot
  • Viestintätaidot
  • Kliininen arviointi
  • Potilaan hoito
  • Terveyden edistäminen
  • Muiden alojen taidot
  • Toimenpidetaidot 

Yllä olevat taidot voidaan jakaa edelleen moduuleihin ilmateiden hallinnasta ja ALS:stä vastasyntyneen elvytykseen ja kuljetukseen, raskaana olevan elvytykseen ja anafylaksiaan. 

Sisäinen evaluaatio ja erinomainen ennuste! 

Ensimmäisen puolivuotiskauden sisäisen raportin mukaan yksikkö oli käytössä 71 prosenttia ajasta. Tämä tarkoittaa, että 663 terveydenhuollon työntekijää otti osaa vähintään yhteen harjoitusjaksoon simulointiyksikössä. Ammattimaisen käytön analyysistä näkyy, että ahkerimmin simulaatiota ovat käyttäneet sairaanhoitajat ja kätilöt, sen jälkeen yleislääkärit, ensihoitopalvelut ja sairaanhoitopiirit. Itsearviointilomakkeissa 70 prosenttia vastaajista antoi yksikölle yleisarvosanaksi “erinomainen”, ja jokainen paikka, jossa tähän mennessä on käyty, on pyytänyt uusintakäyntiä. 

Yksikön menestyksen katsotaan olevan kiinni lähes täysin vastaanottajapaikkojen ja -kouluttajien innostuksesta ja järjetämisestä, henkilökunnan järjestymisestä ja koulutettavien osallistumisesta. Paikat joissa simulaatioyksikkö on käynyt, ovat sanoneet että on site -yksikön ansiosta koulutukseen saadaan henkilökuntaa paremmin koska matka- ja majoituskustannuksia ei ole.

* British Association of Immediate Care (Scotland)
** The Remote and Rural Healthcare Educational Alliance
*** Scottish Clinical Skills Network