Tasmanian ambulanssipalvelussa on mukana 225 ensihoitajaa koko osavaltion alueella. Tämä Hobartissa sijaitseva Sim-keskus palvelee Tasmanian yliopiston ensihoidon opiskelijoita ja se on vain kaukainen muisto niistä ajoista, kun osallistujat vastasivat ‘tapausharjoituksiin;’ liitutaululle kirjoitettuun oireiden listaan. 

Rahoitusta haettiin hallituksen ulkopuolelta, ja Tasmanian MAIB (Motor Accidents Insurance Board) rahoitti infrastruktuurin kaikille keskuksen AV-laitteille. TAS antoi tilat. Tällä yhteisyrityksellä ei ole jatkuvaa rahoitusta työpaikoille, jotka tulevat TAS:ltä itseltään.

 

Arvioinnista oppimiskokemukseen

Paikallisen koulutuksen koordinaattori Brett Gibson raportoi, että simulaatiokoulutus on otettu vastaan suurella innolla kun se alkoi vuonna 2006, erityisesti sen vuoksi, että se soveltuu niin monenlaisiin tilanteisiin. Keskuksessa hyödynnetään voimakkaasti nukkien langattomuutta: SimMan 3G voidaan siirtää ambulanssin takaosaan ja kuljettaa alueelle, jossa voidaan harjoitella hätätilannetta tosielämässä. Nukeissa on myös mobiilit kamerat, jotka taltioivat ja toistavat havaintoaluetta. 

Vaaditut kurssit alkavat yleensä teorialla aamusta, ja käytäntöä harjoitellaan heti teorian jälkeen. Pätevöitynyttä henkilökuntaa voidaan kutsua ammatillisille kehittämisviikoille, jotka ovat ennemminkin oppimiskokemus kuin kurssi, jolta saa arvosanan.

Uusi perspektiivi oppimiseen

Keskuksen yhtenä tavoitteena on antaa säännöllistä koulutusta pätevälle henkilökunnalle, josta jo monilla on vuosien ‘käytännön ’kokemusta mutta ei paljoakaan ‘virtuaalista ’koulutusta. “Se’ on suuri ero [for staff]tavassa jolla koulutamme,” Gibson toteaa. “Se ei ole enää keskustelua skenaariosta. Sinun on pystyttävä demonstroimaan se. Toisista se on todella jännittävää, kun taas toisten mielestä hivenen vastenmielistä.” Kun skenaarion toteuttaminen suunnitellaan uudelleen, henkilökunnan haasteena on demonstroida osaamisensa realistisen ja reagoivan nuken avulla.

Muutosta on ilmassa

Gibson näkee Sim-keskuksen alkuna muutoksille, joita tapahtuu TAS:n koulutuksessa. Opiskelijat ovat nähneet koulutuksen välittömän hyödyn, ja yhdessä tapauksessa, jossa oli käyty läpi maantieonnettomuus, tilanne tapahtui seuraavana päivänä todellisuudessa. “Tuloksena he toimivat upeasti ja saivat runsaasti luottamusta sekä oman toimintansa kautta että opiskelutovereiltaan saamasta kunnioituksesta,” hän sanoo. 

Sim-keskusta ollaan parhaillaan rakentamassa myös Tasmanian pohjoisosaa. Sen toivotaan laajentavan simulaatiokoulutusta ilma-ambulanssilla SimMan 3G:n ja simulaatiolentokoneella. Gibson uskoo, että simulaatiokoulutuksen suosio kasvaa ja että kurssien lisääntyessä yhä useammat huomaavat sen hyödyt. “Kun saat pois arviointistressin ja vain keskityt kokemukseen, saat enemmän koulutuksesta irti.”