Siinä missä simulaatiokoulutus vakiintuu akuuttisairaaloissa ja sairaanhoidon oppilaitoksissa, primäärihoidon tarpeet eivät ole yhtään pienemmät. Jim Milligan, Fifen alueen primäärihoidon elvytysasioista vastaava lääkäri kutsuu meidät tutustumaan äsken rakennettuja simulaatiotiloja Cardendenin terveyskeskukseen ja kertoo kuinka simulaatio-ohjelmat auttavat heitä ratkaisemaan omia primäärihoitoon liittyviä haasteita.

Vastaa haasteeseen!

Jatkuvan ja päivittävän kliinisten taitojen koulutus klinikoilla jossa budjetit ovat rajallisia on yksi haaste. Lisäksi primäärihoito on pirstoutunut lukuisiin eri hoitoalueisiin joista julkinen palvelu muodostuu. Lisäksi palvelut ovat jakautuneet laajalle maantieteelliselle alueelle. Tämä on primäärihoidon maailmaa.

Tällaisia ongelmia on Fifessakin, mutta terveyskeskuksen yhteyteen rakennettu simulointikeskus on ensimmäinen ja merkittävä askel kohti parempaa koulutusta ja potilaiden hoidon kehittymistä.

Mahdollisuuksien tarkastelua

“Halusimme omaksua poikkitieteellisen ja moniammatillisen lähestymistavan koulutukseemme. Näin varmistamme, että lääkärit, hoitajat ja AHP-henkilökunta saavat tarvittavan koulutuksen kliinisten taitojen kehittämiseen akuuttihoidossa, sydänpysähdyksissä ja muissa kliinisissä tapahtumissa”, Jim Milligan selittää. “Aloitimme projektin jossa rakennetaan koulutusympäristö, johon sisältyy ‘virtuaalista oppimista’.Näin voidaan tukea niiden ammattilaisten koulutustarpeita, jotka ovat nyt eri puolilla Fifen sairaanhoitopiiriä. ”

Cardendenin terveyskeskuksen koulutustilat antavat kouluttajille ja henkilökunnalle mahdollisuuden online- ja videokonferensseihin ja lääketieteelliseen simulaatiokoulutukseen SimManin avulla.

Lue lisää uutiskirjeestämme.