Derrifordin sairaala on ollut kauan simulaatiokoulutuksen lähettiläs, ja viiden viime vuoden ajan se on laatinut kattavan simulointiohjelmien aikatauluja sairaalan moniammatilliselle henkilökunnalle. Ottamalla käyttöön uusimman langattoman potilassimulaattorin, SimMan 3G:n, sairaalan simulaatiotiimi saa nyt mahdollisuuden simulaatioihin missä tahansa varsinaisen työpaikan ulkopuolella, jolloin yhteistyötä tekevät tiimit saavat koulutusta samaan aikaan. Tämä parantaa osaltaa potilaiden hoitotuloksia.

Oppimisen siirtäminen työpaikalle

Tom Gale, konsultoiva anestesialääkäri kertoo koulutuksesta sairaalassa. “Leikkaussalitiimejä koulutettaessa kysymme heiltä, millaisia kriittisiä tilanteita ja läheltä piti -tilanteita heillä on ollut viimeisen kuuden kuukauden aikana niin, että voimme räätälöidä heille oppimistavoitteita tietyissä skenaarioissa ja tietyille ihmisille. Simulaation konteksualisointi tällä tavoin tekee skenaarioista todellisemman tuntuisia, ja opittu ja omaksuttu tieto siirtyy helposti työpaikalle. Viime kädessä tiimien suorituskykyä voidaan vahvistaa ja latentteja uhkia kliinisessä ympäristössä tunnistaa, jolloin hoitotulokset paranevat jos samanlaisia tilanteita tulee eteen tulevaisuudessa.”

In situ -simulaation arvo

Esimerkki äskeisen lääketieteellisen johtajan visiosta, jossa simulaatiolla ‘osaltaan rakennetaan turvallisempaa terveydenhoitojärjestelmää’ (1), Derrifordin sairaala jatkaa simulaatio-ohjelmien laajentamista. Dr. Gale jatkaa, “SimMan 3G:n mobiiliuden ansiosta olemme voineet luoda simuloituja ympäristöjä kaikkialle sairaalaan. Voimme tehdä simulaatioita leikkaussaleissa, tehohoitoyksikössä ja ensiavussa. Meillä on simulaatio-ohjelmia myös vastasyntyneiden hoitoon, pediatriaan, äitiyteen liittyvään hoitoon ja synnytykseen. Derrifordin sairaalassa uskotaan että in situ -simulaatio sopii mitä moninaisimpiin tarkoituksiin henkilökunnan koulutuksessa.

1. Safer Medical Practice: Machines, Manikins and Polo Mints, 150 years of the Annual Report of the Chief Medical Officer, Department of Health (UK) 2009