Gironan yliopisto laati erillisen budjetin simulaatiokoulutukselle jo 1980-luvulla. Tällä hetkellä keskivertobudjetti on 40 000 euroa ja tutkimustoiminnasta saadusta rahoituksesta tulee toiset 30 000 euroa vuodessa. Simulointiohjelmalla on käytössään siis noin 70 000 euroa päivittäiseen ylläpitoon ja investointeihin vuositasolla. Kalliit laitteet ja koulutustilojen laajennus ovat investointeja, jotka vaativat aina pitkäaikaista suunnittelua. Gironaan otetaan vuosittain 140 hoitoalan opiskelijaa, ja vuosittain opiskelijat käyttävät simulointitehtäviin 10-40 tuntia. 

 

Henkilökunta
Simulointiohjelmaa johtaa ensihoitaja, ja hallinnollista tukea on saatavilla yliopiston kansliahenkilöiltä eri osastoilta.

OhjaajatStudent training CPR skills using Resusci Anne Skills Station
• 1 Ensihoitaja
• 6 sairaanhoitajaa täysipäiväisesti simulointeja valvomassa
• 6 sairaanhoitajaa hätätilannesimulaatioissa osa-aikaisesti
• 4 lääkäriä hätätilannesimulaatiossa osa-aikaisesti

KOKEMUKSET  TÄHÄN ASTI

Hyödyt: Simulaatiokoulutus  vaatii opiskelijoilta aiempaa suurempaa aktiivisuutta  luennoitsijoiden esitellessä uusia taitoja. Samalla  evaluointiosuudesta  on tullut sekä helpompi että laajempi, tiedekunnalla  on nyt  paremmat hallintamahdollisuudet. Aiemmin opiskelijat oppivat tekemällä oikeiden potilaiden kanssa  sairaaloissa - nyt he simuloivat ennen siirtymistään käytännön kliiniseen hoitotyöhön. Kun opiskelijat saavat enemmän itseluottamusta ja tietoa, potilaiden hoito paranee ja muuttuu turvallisemmaksi. Vaikka opiskelijat ovatkin aluksi hieman varovaisia, he innostuvat suuresti stimulaatiosta kun he ensin ovat tottuneet siihen  ja erityisesti he arvostavat  palautetta  jota  annetaang  debriefing-kokouksissa, joita pidetään jokaisen skenaarion päätteeksi.

Dr. Dolors Juvinyà Canal huomauttaa, että hyvän projektisuunnitelman avulla  simulaatio-ohjelmaan on ollut helpompi saada rahoitusta. Hän toivoo kuitenkin,  että  tulevat määrärahat antavat Gironalle  mahdollisuuden lisätä simulointituntien määrää ja pitää lääketieteen ja hoitotieteen opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella simulointia tiimeissä. 

Haasteet: Siirtyminen perinteisestä opetuksesta  (demonstraatiot opetuslaboratorioissa) täysimittaisiin simulointeihin on  haastavaa joillekin tiedekunnan jäsenille, minkä vuoksi uusia opetusstrategioita kohtaan on tunnettu tiettyä haluttomuutta. Olisi kuitenkin toivottavaa vaatia uudelta henkilökunnalta  simulointiohjelman opettelua niin, että yhä useampi pystyy työskentelemään ja jakamaan työtaakkaa, jolloin myös opiskelijat saavat  lisää simulointikoulutusta. On myös osoittautunut vaikeaksi  löytää aikaa  ohjaajille  päivittää heidän kliinistä kokemustaan säännöllisesti.

 

Albert Bartina i Planells''Opettelemme protokollia, taitoja ja toimintatapoja ja tunnemme olevamme valmiita sairaanhoitajan uralle, mutta olisi ollut hyvä jos olisimme saaneet enemmän simulointiharjoitusta opintojen aikana. Olen nyt itsevarmempi, mutta tarvitsen lisää kliinistä kokemusta, jotta työskentelyvarmuus paranisi.''

Albert Bartina I Planells, lopputyötään tekevä opiskelija Gironan yliopistosta.

                                                                                                                                                                                             

240  m2 tiloihin  kuuluu:

• 2 täysimittaista simulointisalia valvonta- ja debriefing-tiloineen
• 7 harjoittelulaboratoriota joissa on sairaalavuoteet, -vaunut, hoitotarvikkeet, erilaisia nukkeja ja taitojen harjoitteluvälineitä
• 1 erillinen huone peruselvytystaitoja ja perushoitajakoulutusta varten (varustuksena Resusci Anne Skills Station)
• 180 m2 luokkahuone (jaettavissa 4 pienemmäksi huoneeksi) luentoja ja CPR-koulutusta varten
• 2 IT-huonetta itseopiskeluun

                                                                                  

  

   One of the 7 skills labs.