BATLS (British Battlefield Advanced Trauma Life Support) -kurssi oli ollut olennainen osa ennen kenttäolosuhteisiin lähtöä ja kymmenen vuoden ajan, kun kun täysimittaiset simuloinnit integroitiin kurssiin vuonna 2006 . Aikaisemmin keskus  käytti  perusrakenteisia nukkeja, mutta  kouluttajien mielestä  kehittyneemmät simulaattorit  parantavat koulutusta, koska ne tekevät harjoittelusta  paljon todellisemman tuntuista ja antavat paremman mahdollisuuden tiimikoulutukseen.

 

Simulaatioskenaarioiden käyttö 

Training in the simulation lab.

Hälytetylle tiimille  annetaan välittömän tapauksen konteksti  ja sille annetaan simulaattori, joka toimii sen potilaana tulevassa skenaariossa.  Ohjaaja on   valvontahuoneessa,  simulaatiolaboratorion vieressä. Sieltä käsin ohjaaja pystyy ohjaamaan dynaamisesti simulaattorin vitaalitoimintoja ja fysikaalisia toimintoja ja säätämään  vaikeustasoa sen mukaan, kuinka skenaario viereisessä huoneessa kehittyy. Nuken sisälle asennetun mikrofonin avulla  ohjaaja voi antaa potilassimulaattorille äänen, ja toispuoleinen peili antaa mahdollisuuden tarkkailla toimintaa.

 

Jälkiarviointi

Skenaariot tallennetaan videonauhalle, joita  käytetään  seuraavien  jälkiarviointien aikana . Niissä käydään yleisellä tasolla läpi, mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin parantaa seuraavilla kerroilla.

 

Military personnel training tactical field care.

Koulutusmenetelmän  evaluointi

Jotta simulointia voitaisiin arvioida sotilaslääketieteellisessä koulutuksessa , 117 peräkkäiselle osallistujalle (lääkäreitä, hoitajia ja lääkintämiehiä), jotka ottivat osaa Ruotsissa järjestetylle BATLS-kurssille, annettiin kyselylomake jossa oli seuraavat väittämät:

  • Simulaatiokoulutus antoi minulle todentuntuisen käsityksen
  • Simulaatiokoulutus on parantanut traumaan liittyviä elvytystaitoja
  • Audiovisuaaliset tehosteet lisäsivät toden tuntua skenaarion aikana
  • Simulaatiokoulutus on lisännyt kykyäni toimia niin, että tiimin suorituskyky paranee.

 

Tulokset

Positiiviseksi ‘vastaukseksi’ määriteltiin≥4 Likertin 5-pisteisellä asteikolla. Kaikki 117 henkilöä vastasivat kyselytutkimukseen ja vastaava positiivisten vastausten prosenttiosuus oli  71,8 - 94,0%.  

 

Johtopäätökset

Simulaatiokoulutuksen suosio kasvaa ei-teknisten tiimitaitojen opetuksessa. Simulaattorilaboratoriota käytettäessä on helppoa luoda monitahoisia skenaarioita yhdistämällä lääketieteellisiä haasteita ja käskemiseen, kontrolliin, turvallisuuteen ja viestintään liittyviä ongelmia. Uusi langaton simulaattori tekee helpoksi laajentaa simulaattoreiden käyttöä in situ -tilanteissa niin ulkona, sisätiloissa kuin ajoneuvoissakin.