Saadakseen ensikäden tietoa, ideoita ja inspiraatiota  täysimittaisesta simulaatiokoulutuksesta, Birmingham City -yliopiston (BCU) tiedenkunnan jäsenet  alkoivat tehdä vierailuja muihin yliopistoihin, joissa jo oli mittavaa kokemusta alalta. Vuonna 2005 BCU valittiin ottamaan osaa tutkimukseen  jos simulaatiokoulutusta integroidaan ja kokeillaan. Se oli  projekti, josta BCU:n oma  käyttöönotto

lähti liikkeelle toden teolla.

 

Rahoitus

Birmingham City Universityn terveyden tiedekunta tarjosi alkurahoituksen, jota tarvittiin kliinisten taitojen ja simuloinnin oppimiskeskuksen kehittämiseen BCU:ssa. Koska yliopistossa ollaan tietoisia siitä kuinka tärkeää hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten on olla valmiita kliiniseen käytäntöön, BCU varmistaa, että jatkuva rahoitus  on olemassa.  Vuonna 2004 yliopisto sai lisäksi  kolme miljoonaa puntaa HEFCEltä (Higher Education Funding Council for England), tullakseen erityisosaamis- ja opetuskeskukseksi. 

Henkilöstö

 • 8 aikuissairaanhoidon lehtoria
 • 2 lasten sairaanhoidon lehtoria
 • 3 mielenterveyden sairaanhoidon lehtoria
 • 1 oppimisongelmista kärsivien sairaanhoidon lehtori
 • 1 taitojen palvelupäällikkö
 • 2 teknikkoa

 

Keskusta johtaa osastonjohtaja ja kaikki opettajat ovat vanhempia lehtoreita, joilla on kokemusta käytännön hoitotyöstä.

 

Kokemuksia simulaatiokoulutuksesta

Hyödyt:Kun opiskelijat saapuvat, he ovat hermostuneita ja täynnä huolta –  simulation lopussa he sanovat‘‘: Se oli mahtavaa, pidimme siitä!’’ Innostunut henkilökunta edistää myös opiskelumotivaatiota. Tiedekunnan jäsenet ovat vakuuttuneita siitä, että simulaatio vahvistaa valmiuksia toimia ammatissa ja parantaa hoitotiimien välistä viestintää. Vanhempi lehtori Jim Chapman muotoilee asian näin: "Simulointi vahvistaa opiskelijoiden oppimista. Simuloinnissa tapahtuvat toiminnot iskostavat oppimisen opiskelijan aivoihin. Joskus opiskelijat puhuvat skenaarioista, jotka tehtiin  kaksi vuotta aiemmin! Simulointi parantaa mietiskelevää ajattelua, erityisesti jälkiarvioinnin jälkeen.’’

Haasteet: Yliopisto haluaisi laajentaa simulaatiokoulutusta, mutta tällä hetkellä henkilökuntaa ei ole riittävästi.  Simulaattorit, tuki ja ylläpito ovat myös haastavia kustannuksia ajatellen. Aikataulutus voi olla vaikeaa, kun monen eri suuren ryhmän on päästävä harjoittelemaan simulaatiota lukuvuoden huippukausina. On vaikeaa varmistaa, että kaikki opiskelijat saavat kokemuksen simulaatiosta, koska siihen osallistuu suoraan vain pieni joukko.

 

 

Amy Richardson, BCU Nurse student

''Täällä saa harjoitella  ja on tilaisuus kysyä kysymyksiä, toisin kuin osastoilla työharjoittelun aikana. Ja virheille on tilaa.’’ 

Amy Richardson, BCU, hoitoalan opiskelija.

                   

 

Simulaatiotilat:

 • 2 neljän–sängyn potilashuonetta, joissa normaali sairaalavarustus
 • 1 kipsaushuone
 • 2 toimenpidehuonetta
 • 1 valvontahuone
 • 1 kotiympäristöhuone
 • 1 leikkaussali
 • 1 taitojen harjoittelu - ja kliinisen työn kehittämisen huone