Oppimistuloksia jo puolessa vuodessa

Opiskelijat ovat innoissaan. Opettajat visioivat lisätiloista. Metropolia Ammattikorkeakouluun 2010  valmistuneen simulaatio-oppimisympäristön käyttö hakee vielä uomiaan, mutta opetusmenetelmän vaikuttavuudesta on saatu jo omakohtainen näyttö. 

                     
Valmistumista edeltävällä lukukaudellaan ensihoitajat opiskelivat paljon simulaation avulla, kun Metropolian oppimisympäristö oli juuri valmistunut. "He läpäisivät vaivatta simulaatio-oppimisympäristössä tehdyt ensihoidon hoitotason osaamisen arviointitilanteet, kun heitä edeltävän kurssin opiskelijoilla oli samassa tilanteessa enemmän vaikeuksia," Metropolian lehtori Ari-Pekka Åker sanoo.

Ensihoidon koulutusohjelmassa simulaatio-opetus otettiin käyttöön heti simulaatio-oppimisympäristön valmistuttua. Parhaillaan kehitetään opetussuunnitelmaa, jonka yhtenä tarkoituksena on suunnitella, missä opinnoissa sitä käytetään. "Emme halua tuoda oppilaita simulaatioon pelkästään siksi, että se on hauskaa, vaan sitten, kun he hyötyvät siitä eniten," koulutusvastaava Iira Lankinen sanoo.


Metropolia_3

Monien opiskelijoiden mukaan päivä simulaatio-opetuksessa

opettaa enemmän kuin kaikki muut opinnot yhteensä.  

 

Tukea kaikkien oppimiselle

Simulaatio-opetusta on kokeiltu opiskelijoille opintojen kaikissa vaiheissa. Aloittaville opiskelijoille on simulaation avulla opetettu ammattietiikkaa, päätöksentekoa ja ryhmädynamiikkaa.

Opintojen eri vaiheessa olevat opiskelijat saivat yhteisopetusta simulaatio-oppimisympäristössä. Pitemmälle opiskelleet antoivat kypsää kritiikkiä harjoituksesta. Vähemmän opiskelleet saivat kuvan siitä, mikä heidän osaamisensa tulee olemaan  opiskelun myöhäisemmässä vaiheessa.

Moniammatillisissa harjoituksissa pelastajaoppilaat ja Metropolian ensihoitajaopiskelijat ovat harjoitelleet yhdessä simuloimalla porrastettua ensihoitojärjestelmää. Myös lääketieteen opiskelijat ovat harjoitelleet ensihoidon opiskelijoiden kanssa.
Tulevaisuudessa on tarkoitus yhdistää eri tutkintoja opiskelevien opiskelijoiden simulaatio-opetus. Esimerkiksi tulevat sairaanhoitajat voivat havainnoida ensihoitajien työn erityispiirteitä ja päinvastoin. Opiskelijat voivat oppia hoitoketjun eri vaiheet ja ymmärtävät yhteistyötahojaan paremmin.
- Sitä kokemusta ei saa missään muualla kuin simulaatio-opetuksessa, Åker sanoo. 
 

Oppeihin syvyyttä

Potilassimulaattorit ovat erityisen hyviä, kun opetetaan kriittisen potilaan hoitamista. Eräässä harjoituksessa oppilaat ihmettelivät potilassimulaattorin hankalaa ventiloitavuutta ja pienenevää saturaatioarvoa.

Pian he pääsivät paineilmarinnan jäljille. Oppilaat hoitivat potilassimulaattoria neulatorakosenteesilla ja saivat vasteeksi kunnon pihinät, minkä jälkeen ventilointi helpottui ja saturaatioarvo parani. Potilassimulaattorin avulla oppilaille syntyi ainutlaatuinen käsitys siitä,  miltä vamma oikeasti näyttää ja miten hoito vaikuttaa.


- Monet oppilaat sanovat oppivansa yhtenä simulaatio-opetuspäivänä enemmän kuin muussa opetuksessa yhteensä. Kyse on kuitenkin siitä, että opiskelijat pystyvät syventämään teoriaopetuksen paremmin, kun he voivat opiskella opetetut asiat käytännössä simulaatio-opetuksessa, Åker sanoo.
Simulaatio-opetus tukee muuta opetusta.


Metropolia_4

Opettajien mukaan simulaatio-opetuksessa opiskelija ymmärtää teoriassa

opitun käytännön ja soveltamisen kautta. Erityisesti loppuvaiheen opiskelija tarvitsee simulaatio-opetusta.

  

Taitopajassa opitaan kädentaidot


Metropoliaan on valmistumassa taitopaja, jossa opiskelijat voivat opetella kädentaitoja itsenäisesti. Taitopajassa on harjoitteluvälineet potilaan tutkimista ja toimenpiteitä varten.
- Tulevaisuudessa kädentaitojen oppimisesta opiskelijalla on myös oma vastuu, koska taitopajassa jokaisella on mahdollisuus opetella taitoja riittävästi, Lankinen sanoo.

Simulaatio-oppimisympäristössä  ja taitopajassa harjoittelemalla opiskelija oppii käytännön valmiudet työharjoittelua varten.  
- Pidän Laerdalin tuotteita helppokäyttöisinä ja laadukkaina. Oli laite mikä tahansa, niin vikoja ei ole ilmennyt, Åker sanoo.
- Meille on tärkeää, että hankkimistamme tuotteista on maailmanlaajuisia hyviä kokemuksia, Lankinen sanoo.

 

Metropolia_5

Simulaatio-opetuksessa opiskelijalle syntyy mielikuvia oikeasta tekemisestäHyöty kaikille opiskelijoille

Tulevaisuudessa simulaatio-opetusmenetelmä tullaan ottamaan käyttöön kaikissa terveysalan tutkinnoissa. Siksi Metropolian simulaatiotilat kaksinkertaistuvat pian.
- Vuodeosaston ja poliklinikkaympäristön valmistuttua sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat harjoitella turvallisesti potilaan hoitamista todentuntuisessa simulaatio-oppimisympäristössä, Lankinen sanoo.
Valmisteilla olevaan simulaatio-oppimisympäristöön rakennetaan myös ambulanssin hoitotila. Kaikki tilat halutaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi.

Simulaatio-oppimisympäristöä suunniteltaessa organisaatiossamme ymmärrettiin hyvin simulaatio-oppimisen merkitys yhtenä opetuksen muotona. Hankintaesitystä tehdessä ei suostuttelua tarvittu, kun asia perusteltiin kunnolla. Metropolia haluaa varmistaa oppimisen parhailla menetelmillä, Lankinen kertoo.

Metropolian suunnitelmiin kuuluu myös simulaatio-opetuksen vaikuttavuustutkimus.

 

Teksti: Marko Partanen

Kuvat: Juha-Pekka Laakso