St Maryn sairaala on yleinen akuuttihoidon sairaala, joka diagnosoi ja hoitaa lukuisia aikuisten ja lasten sairauksia. Pediatria käsittää lasten oman ensiapuosaston sekä pediatrisen tehohoitoyksikön sekä monia  erikoispalveluja.

 

In situ -simulaatiot osoittavat simulaatiokoulutuksen tärkeyttä. 

Sairaalassa oli jo simulointikeskus anestesian ja kirurgian tarpeisiin, mutta tri Claudine De Munter oli varma siitä, että in situ -koulutuksella oli vielä suurempia etuja kuin harjoittelua varten tarkoitetuilla tiloilla, koska osastoilla suoraan tapahtuvan harjoittelun ansiosta henkilökunta voi harjoitella yhdessä omassa työympäristössään ja niillä välineillä, joita he normaalistikin käyttävät. Mahdollisuus toistaa tapauksia, joita esiintyy lasten tehohoitoyksiköissä, lisäisi  koulutuksen merkittävyyttä.    

 

Ensimmäinen englantilainen sairaala, jossa in situ -harjoittelu otetaan käyttöön täysipainoisena

Englantilaiselta  vastasyntyneiden hyväntekeväisyysjärjestöltä 'Save the Baby' saamansa apurahan turvin sairaala pystyi hankkimaan ensimmäisen potilassimulaattorinsa vuonna 2005. Kolme vuotta myöhemmin London Deanery rahoitti toisen simulaattorin.

SimBaby with all belongings.

Tri De Munter kehitti oman välinevaununsa kahta simulaattoria varten ja käynnisti in situ -simulaatiot välittömästi.

Kaksi vaunua on asetettu lasten tehohoito-osaston kulmaan, kun niitä ei käytetä.  

 

Opetussuunnitelma

Käyttöön on kehitetty skenaarioita, joissa voidaan harjoitella yleisimpiä lasten tehohoito-osastolla esiintyviä kliinisiä tiloja. Skenaarioihin sisältyy:

 • anafylaktinen sokki
 • Rytmihäiriö
 • astma
 • ilmatiehyetulehdus
 • Palovammat
 • kouristukset
 • pään vamma
 • Aivokalvontulehdus
 • Ilmarinta
 • ihottumat
 • hengityshäiriö
 • septinen sokki
 • Yllä esitettyjen yhdistelmiä  

 

In situ -koulutus antaa mahdollisuuden viikoittaiseen harjoitteluun

Claudine De Munter preparing for in situ simulation.Koska harjoitteluvälineistö on läheisessä varastossa ja helppo koota käyttökuntoon, valmisteluun tarvitaan vain vähän aikaa. Siksi in situ -simulaatioita voidaan järjestää viikoittain keskellä normaaleja työrutiineja kolmella St Maryn pediatrian osastolla.  

Normaalisti harjoittelutiimi koostuu yhdestä sairaanhoitajasta ja lääkäristä, ja kaikki pediatriset sairaanhoitajat ja nuoret lääkärit  osallistuvat harjoituksiin vähintään kahdesti vuodessa.

 

Menetelmä ja kesto

Ohjaaja esittelee aluksi lyhyesti mistä pian alkavassa skenaariossa on kyse ja käyttää samalla potilassimulaattoria. Tällä tavoin ohjaaja voi mukauttaa skenaarioita niin, että ne vastaavat osallistujien erilaisia taito- ja suoritustasoja. Yksi in situ -simulaatio kestää noin tunnin, mukaanlukien 15-20 minuutin jälkiarvioinnin. Ajanpuutteen vuoksi videotallenteita käytetään ennemminkin dokumentaatioon kuin jälkiarviointiin. Palaute ja lisäkommentit lähetetään osallistujille myöhemmin sähköpostilla.

 

In situ -simulaation hyödyt

Pediatric Intensive Care Senior Staff Nurse Anne DowsonKoska  työpaikalta ei tarvitse lähteä muualle harjoittelemaan , harjoitustiimeihin saadaan osallistujia useammasta eri ammatista.  Se lyhyt 20 minuuttia, joka kuluu simulaatiossa käytettävien välinevaunujen valmisteluun ja puhdistamiseen on toinen tärkeä ajansäästöön liittyvä aspekti. Vaunut voidaan helposti siirtää eri osastoille, mikä lisää joustavuutta. Ohjaaja ja lasten tehohoito-osaston ylihoitaja Anne Dowson sanoo: ''Parasta on se, että simulaatioissa voidaan käyttää kaikkia omia välineitä, monitoreja ja lääkkeitä sekä se, että omassa työympäristössä harjoittelu tekee tositilanteista helpompia kohdata. Entuudestaan simulaatiokoulutusta kokemattomista Dowson sanoo: "Osallistujat voivat vaikuttaa aluksi levottomilta, mutta jälkiarvioinnin jälkeen he ymmärtävät harjoittelun tarkoituksen ja he pitävät siitä todella paljon. Dowson on myös varma siitä, että sairaanhoitajien ja lääkärien välisen tiedonkulun harjoittelu siirtyy myös tosielämään.