24  klinikallaan, 16 osastollaan, kuudella laitoksellaan ja 1400 vuodepaikallaan Erlangenin yliopistosairaalassa on edustettuna kaikki nykylääketieteen alat.  Sen tutkimustuloksien perusteella luodaan standardeja ennaltaehkäisylle, diagnosoinnille ja hoidolle, jota toteuttaa siellä päivittäin yli 1400 työntekijää.

 

Taitojen harjoittelusta in situ -simulaatioihin

Chief Pediatrician Michael ScrothVentilaatiopussin tuomisesta  potilaan  mukana leikkaussalista heräämöön ei ole paljon apua, jos  vastaava lääkäri ei osaa käyttää laitetta. Johtava lastenlääkäri Michael Scroth sanoo esimerkin osoittavan  erityisesti uusien lääkäreiden taidottomuutta antaa turvallista ja tehokasta hoitoa kun sitä eniten tarvitaan.

Vaikka taitojen harjoittelu on ollut jo  käytössä Erlangenissa kymmenen vuotta sitten, Scroth oli vakuuttunut,  että  kun kollegat harjoittelevat yhdessä ja  käyttävät normaaleja työvälineitään , saataisiin  paljon parempia tuloksia.  SimBaby-simulaattori hankittiin  vuonna 200, ja seuraavaksi täytyi löytää harjoitteluvälineille paikka.

 

Harjoittelutilan hankinta

Antamalla osan  omasta  henkilökohtaisesta  toimistostaan,  Scroth pystyi järjestämään muutaman neliön harjoittelutilaa. Kahden väliseinän avulla  pystyttiin rakentamaan pieni simulointitila yhteen nurkkaan,  ja vastakkaiseen  toimistonurkkaan pystytettiin the debriefing- ja valvontatila, josta käsin  kollegat  pystyisivät  tarkkailemaan  työtovereiden suoritusta ja oppimaan siitä seinällä olevan monitorin kautta. 

 

The new training facility showing SimBaby in a hospital crib, crash cart and monitor equipment.

The new training facility showing crash cart and office desk. 

The simulation facilities integrated with Dr Schroth's office.

Ensimmäinen saksalainen sairaala, jossa in situ -koulutus aloitetaan

''Luulin että olin aivan jälkijunassa,  kun otin käyttöön in situ -koulutuksen vuonnan 2008, mutta kävikin ilmi, että olen ollut asiassa Saksan ensimmäinen aivan näihin päiviin saakka.'' Scroth kertoo kollegoiden aluksi epäilleen ja huolehtineen ettei heillä olisi  riittävästi aikaa harjoitella, vaikka  harjoitteluvälineet  sijaitisvat osastolla. Scroth on kuitenkin pystynyt osoittamaan paikallisen koulutuksen tehon ja vaikutuksen:

''Osallistujat huomaavat omat puutteensa nopeasti - ja nuorten lääkärien on paljon helpompaa hyväksyä koulutuksen tarve kun he näkevät kokeneempienkin joutuvan  samaan veneeseen. Omien puutteiden esille tuleminen ei tällä tavoin nolota yhtä paljon.

He oppivat myös avaamaan silmansä; nyt he keskittyvät lapseen (simulaattoriin) eikä monitoreihin, niin kuin he tekivät ennen täysimittaista simulaatiokoulutusta. Osallistujat saavat hyvin todentuntuisen oppimiskokemuksen!" Välinevaunussa on tutut välineet.

In situ -koulutuksessa myös  ohjaajat pääsevät mukaan toimintaan  paikan päälle ja keskustelemaan tilanteista, jotka tapahtuivat juuri hetki sitten. Mukauttamalla tosielämässä tapahtuvia hätätilanteita, skenaarioissa voidaan asettaa konkreettisia oppimistavoitteita. 

On hämmästyttävää, että opiskelijat muistavat skenaarioiden tapahtumia vielä vuosiakin jälkeenpäin. Suoritettuuaan 80 % opinto-ohjelmasta osallistujat ovat saaneet suurin piirtein kaiken tarvitsemansa tiedon. 

Koulutus auttaa nuoria lääkäreitä tunnistamaan hätätilanteita nopeammin ja ymmärtämään että he voivat jo ryhtyä toimenpiteisiin ennen kuin vanhempi erikoistuva lääkäri saapuu paikalle. Luottamus lisääntyy valtavasti."  

Dr Hans-Georg Topf Tri Hans-Georg Topf, myös yksi simuloinnin ohjaaja Erlangenissa, on yhtä innoissaan. ''Pidän eniten siitä, että skenaariot voi käynnistää miltä taitojen tasolta tahansa ja riippumatta siitä, millä tasolla ryhmäläiset ovat. Opiskelijat sanovat harjoittelun saavan heidän tietonsa ja taitonsa "käyttöön". Sen sijaan, että he vain ajattelevat mitä jossakin tilanteessa pitää tai olisi pitänyt tehdä, he toimivat nyt.   

 

Opetussuunnitelma

Erlangenin yliopistosairaala on kehittänyt omia skenaarioita, joissa käsitellään pediatrisella ja vastasyntyneiden teho-osastolla yleisiä kliinisiä ja hätätilanteita. Skenaarioissa keskitytään voimakkaasti vuorovaikutukseen ja tiimityöhön. Skenaarioihin sisältyy:

 • Peruselvytys
 • Vastasyntyneiden peruselvytys
 • Vastasyntyneiden bradykardia
 • Bronkioliitti ja hengityshäiriöt
 • Sydänpysähdys
 • Comotio cerebri
 • Eksikkoosi ja gastroenteriitti
 • Aivokalvontulehdus
 • Aineenvaihduntahäiriöt
 • Vastasyntyneiden infektiot (SIRS)
 • Kouristuskohtaukset
 • Vastasyntyneiden takykardia (SVT)

 

Koulutuksen osallistujat, tiheys ja kesto

Kaikilta pediatrisen, vastayntyneiden ja aikuisten tehohoito-osastojen lääkäreiltä vaaditaan osallistumista vähintään yhteen simulaatiokoulutukseen kolmen kuukauden välein. 

Päivittäistä harjoittelua on aina kun aikaa on, ja nämä harjoitustuokiot järjestetään osastolla, kun taas muu harjoittelu tapahtuu ensiapuosastolla tai muualla lastensairaalassa. 

Lääkärit ja sairaanhoitajat koulutetaan samanaikaisesti, mutta suurin osa osallistujista on lääkäreitä ja lääketieteen opiskelijoita (arkisin) ulkoisten asiakkaiden lisäksi (viikonloppuisin).